Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Możliwości sterowania roz(...)

W Polsce występują warunki do wykorzystania energii wiatrowej. Świadczą o tym wykonane analizy i oceny zasobów wiatru w Polsce oraz oceny ekonomiczne. Potencjalne zasoby energii wiatrowej określa średnia roczna prędkość wiatru oraz warunki terenowe, tj. ukształtowanie terenu i wielkość wolnego niezagospodarowanego obszaru kraju, który spełniał będzie warunki techniczne wymagane przy instalowaniu elektrowni wiatrowych. Efektywność ekonomiczną określa natomiast średnia roczna prędko(...)
»

Problemy społeczne ważne(...)

Od maja 2004 r. prawo unijne jest również prawem obowiązującym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Najważniejszym aktem prawnym w gospodarce odpadami jest tzw. dyrektywa ramowa o odpadach z 1975 r. Kluczowym przepisem tej dyrektywy, który 30 lat temu spowodował „europejskie porządki” w gospodarce odpadami, są stwierdzenia zawarte w art. 5 i 6. Artykuł 5: „Państwa członkowskie podejmą (…) działania (…), aby ustanowić zintegrowaną i wystarczającą sieć zakładów do us(...)
»