Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Wiedza jest – ale niekomp(...)

Rolnictwo związane jest z ciężką i często niebezpieczną pracą. Stanowiskiem pracy rolnika jest gospodarstwo – pole i zagroda. Choć sytuacja materialna rolników po wejściu Polski do Unii Europejskiej uległa znacznej poprawie, to nadal obserwować można poważne problemy finansowe gospodarstw, co powoduje, że rolnik stara się być samowystarczalny. Pomimo braku przygotowania merytorycznego i praktycznego samodzielnie wykonuje wiele prac, także nierolniczych (...)
»

Będzie RIPOK(...)

W 2015 r. Celowy Związek Gmin CZG-12 ma do wykonania kilka ważnych zadań, którym musi stawić czoło. Wiele z nich udało się już zrealizować, reszta czeka na swój finał. Zmiany uregulowań prawnych w zakresie gospodarowania odpadami wymusiły wdrożenie nowych technologii do istniejących już instalacji przetwarzania odpadów. Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 r. zakwalifikował Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Dłu(...)
»