Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nie tylko na temat noweli(...)

Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami aktywnie uczestniczył w formułowaniu opinii nt. propozycji zasadniczej noweli ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 4 lutego br. przedstawił resortom swoje propozycje poprawek do projektu Ministerstwa Środowiska ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Podkreślono, że Związek nie ucieka się ani do demagogii, ani do postawy „wszystko jest w porządku”, a stanowisko Związku jest nie tylko konstr(...)
»

Zieleń na cmentarzach(...)

Na cmentarzu istotną rolę odgrywają rośliny, szczególnie wysokie drzewa, które kształtują przestrzeń obiektu, dają zacienienie i osłonę od wiatrów. Wymagają one podejścia uwzględniającego specyficzne zagospodarowanie cmentarza. Dbałość o cmentarze to cecha kulturalnych społeczeństw. Mamy tego dowody od pradawnych czasów. Dbałość o nie zanika jedynie w okresach wojen, kiedy stają się terenami zaciętej walki. Dziś cmentarze są nie tylko miejscem świętym, przeznaczonym na pochówki, lecz (...)
»