Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Spotkanie nad Zalewem(...)

Tegoroczny XXII Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast odbył się 21–24 maja w Jachrance nad Zalewem Zegrzyńskim. Tym razem obowiązki gospodarza pełniło warszawskie MPO. Tematem przewodnim Konferencji była zbliżająca się akcesja Polski do struktur Unii Europejskiej i związane z tym możliwości rozwoju polskich firm, zajmujących się szeroko pojętą gospodarką odpadami. Dyskutowano o istotnych dla gospodarki komunalnej tematach, jednak nie zabrakło chwil mniej oficjalny(...)
»

Chwycić byka za rogi(...)

Mieszkalnictwo, gospodarka odpadami, projekty wodociągowe i kanalizacyjne, parkingi i placówki zdrowia, infrastruktura drogowa czy telekomunikacja – we wszystkich tych obszarach można znaleźć inwestycje, które były lub są realizowane w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP). Polskie samorządy stawiają w tym zakresie pierwsze, nieśmiałe kroki, wzorując się na doświadczeniach krajów Europy Zachodniej. O barierach, które rodzime podmioty mogą napotkać w (...)
»