Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zbiranie butelek PET to n(...)

Szacuje się, że tworzywa sztuczne stanowią 20 – 30% masowych odpadów stałych. Największy ich procent stanowią opakowania, a zwłaszcza butelki z politereftalanu etylenu – PET, których udział objętościowy w odpadach komunalnych szacowany jest na 70%. Rzeczywiście, jeżeli odpady z poliolefin (HDPE, LDPE, PP) można z powodzeniem wyselekcjonować ze strumienia odpadów, pociąć, umyć, zaglomeryzować, a następnie przeznaczyć do otrzymywania regranula(...)
»

Forum dla krajobrazu (...)

Tegoroczne Forum Architektury Krajobrazu zorganizowane w dniach 17-19 września przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu miało wyjątkowy charakter. Stanowiło jeden z trzech paneli Międzyuczelnianej Konferencji „Krajobrazy Europy – gospodarka planowa czy generowanie chaosu?”. Forum towarzyszył I Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (SPAK). W ramach panelu pierwszego przygotowanego przez Politechnikę Wrocławską, (...)
»