Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Budowa infrastruktury bez(...)

Przy ich pomocy można położyć instalacje bez ingerencji w istniejącą infrastrukturę. Choć nie są to tanie usługi, to przyspieszają pracę oraz obniżają koszty inwestycji. Wystarczy wykonać dwa wykopy robocze: startowy, a także końcowy.  Instalacje wykonane metodą bezwykopową nie wymagają demontażu nawierzchni dróg i innych przeszkód oraz ponownego ich odtworzenia. Nie powodują strat wynikających z zatorów komunikacyjnych, objazdów ani wzrostu poziomu hałasu.  Do wykonania p(...)
»

Krajowy ekspert(...)

Krajowa Izba Biopaliw to organizacja pełniąca funkcję eksperta branżowego na rynku biopaliw płynnych. Jej członkowie to przede wszystkim producenci i przetwórcy rzepaku oraz przyszli producenci i dystrybutorzy estrów. Misją Izby jest prowadzenie doradztwa w zakresie kompletacji linii technologicznych do produkcji oleju rzepakowego i biopaliwa do silników wysokoprężnych oraz ekonomicznych uwarunkowań produkcji biodiesla. Jednym z zadań jest również pomoc w pozyskiwaniu funduszy celowych i struktu(...)
»