Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Magia edukacji ekologiczn(...)

Nie jest żadnym odkryciem twierdzenie, że zintegrowane podejście do ochrony środowiska może być ekonomicznie, społecznie i środowiskowo bardziej skuteczne niż rozwiązywanie problemów u "końca rury". Postęp w tej dziedzinie można osiągnąć tym większy, im większy wysiłek zostanie włożony w to, by w myśl zasady zrównoważonego rozwoju ograniczyć korzystanie z zasobów przyrody. Jest rzeczą oczywistą, że szczególny wpływ na środowisko wywierają zwykli ludzie - użytkownicy jego zasobów. Tak więc po(...)
»

Odcienie w wody cenie(...)

Od dłuższego czasu ceny za wodę i ścieki są polem wielu sporów i dyskusji oraz orężem polityków. A są przecież wynikiem stosowania zapisów Rozporządzenia Ministra Budownictwa z 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków musi zapewn(...)
»