Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Działamy na rzecz mieszka(...)

Z Jerzym Zalasem, prezesem Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie, rozmawia Rafał Marek Co takiego wydarzyło się na składowisku w Łęgajnach, że było o tym głośno? Generalnie chodzi tam o konflikt z pewną grupą mieszkańców i partią Zielonych. Partia ta, zresztą zgodnie z ostatnim wyrokiem Sądu Administracyjnego w Warszawie, nie jest stowarzyszeniem, lecz tylko partią polityczną. Nie ma więc prawa do wnoszenia uwag czy bycia stroną w postępowaniu administrac(...)
»