Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Jesteśmy po stronie prawd(...)

Właśnie z prawdy czerpiemy moc! Niezrozumienie tej kwestii powoduje podejrzenia, że są jakieś przepływy w stronę decydentów. Niestety, delikatne aluzje co do takiego sposobu perswazji ze strony przedsiębiorców pojawiają się coraz częściej i to zarówno ze strony ekspertów tzw. strony samorządowej, jak i ministra. Już na wstępie mówimy „sprawdzam!” i prosimy o przykłady! Jeśli jedyną winą przedsiębiorców jest docieranie do p(...)
»

Fundusze europejskie dla (...)

Mimo iż mamy już koniec 2014 r., jesteśmy dopiero u progu nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Przedłużające się w poprzednim roku negocjacje w sprawie kształtu budżetu UE na kolejne siedem lat sprawiły, że w nową perspektywę finansową wchodzimy z pewnym poślizgiem. W maju tego roku Komisja Europejska przyjęła przedstawioną przez nasz rząd umowę partnerstwa, będącą najważniejszym dokumentem wskazującym priorytety, na których należy się skupić w wydatkowaniu środków unijnych przyznanych Pol(...)
»