Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Firmy niemieckie podzielą(...)

Z Markusem Reichelem, prezesem zarządu INERCONSULT, rozmawia Urszula Wojciechowska Grupa konsultingowa INERCONSULT uczestniczy w realizacji projektu „Wykorzystanie biomasy stałej w ciepłowniach i elektrociepłowniach w aspekcie ciepła sieciowego w Polsce”. Czy znając polskie prawodawstwo w zakresie energetyki odnawialnej, widzi Pan możliwość szerokiego wykorzystania biomasy w Polsce? Regulacje prawne, kształtujące polski rynek OZE, choć w dużej mierze dostosowane d(...)
»

Kryteria zrównoważonego r(...)

  Najpóźniej do 5 grudnia 2010 roku Polska miała zaimplementować przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. Nie zrobiły tego również inne kraje (25) UE. Biorąc pod uwagę postanowienia dyrektywy, rozwój sektora biopaliw opierać się ma na tzw. kryteriach zr&oa(...)
»