Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nanofiltracja w zagospoda(...)

W zakładach zajmujących się przetwórstwem metali powstają m.in. roztwory potrawienne, zawierające kwas siarkowy. Jedną z metod wykorzystywanych do ich zagospodarowania może być nanofiltracja. W procesach przetwórstwa metali stosowane są różnego rodzaje kąpiele służące do trawienia powierzchni metali. Są nimi głównie roztwory kwasu siarkowego. W trakcie pracy do roztworów przechodzą metale, takie jak np. miedź, cynk i żelazo. P(...)
»

Czekamy na zgłoszenia(...)

Konkurs o Puchar Recyklingu umożliwia poszczególnym jednostkom zajmującym się gospodarką odpadami zaprezentowanie efektów swojej działalności i stwarza okazję porównania swojej skuteczności w tym zakresie z osiągnięciami innych uczestników. Pozwala też na wyłonienie liderów, sprzyja rozwojowi rynku odzysku odpadów oraz ułatwia samorządom realizację przyjętych planów gospodarki odpadami. Puchar Recyklingu stał się symbolem dla wszystkich, którym zależy na rozsądnej gospodarce odpa(...)
»