Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Finał bliski(...)

Rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce bazuje aktualnie przede wszystkim na Ustawie z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (DzU z 2012 r. poz. 1059, ze zm.). Rozwiązania i regulacje przewidziane ustawą – Prawo energetyczne wyczerpały już swą zdolność do pobudzania aktywności wytwórców wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych OZE, w tym rozwiązań prosumenckich (rozwoju mikroinstalacji), i w najbliższym czasie będą zmieniane. Kwesti(...)
»

Lokalna polityka ochrony (...)

Od redaktora Rozwiązanie podstawowych problemów ochrony środowiska i zasobów przyrody nie leży wyłącznie w sferze działań projektowych i realizacyjnych, lecz wymaga obecnie głębokiego przeobrażenia w świadomości obywatelskiej i zrozumienia potrzeby tworzenia nowego ładu przestrzennego. Współczesne zagospodarowanie otaczającej nas przestrzeni postrzegane jest poprzez bardzo zróżnicowane wartości: ekologiczne - od krajobrazu o znacznych wartościach przyrodniczych do zd(...)
»