Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Czy PPP przyspiesza?(...)

Recesja w krajach Europy Zachodniej dotyczy niemal wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. Pierwsza połowa 2013 r. nie była łaskawa dla gospodarek państw Wspólnoty. Na tym tle rynek partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) wykazuje trend odwrotny. Czy faktycznie tak jest? Europejskie Centrum PPP (EPEC) podaje, w swoim raporcie1 za okres pierwszych sześciu miesięcy 2013 r., sumaryczną wartość podpisanych transakcji PPP na poziomie dziewięciu mld e(...)
»

"Zagubione" miliony litró(...)

W procesie tworzenia skomplikowanego prawa, a do takiego z pewnością zaliczyć możemy uchwalone dopiero co Prawo wodne, łatwo o pomyłki. Matematyka okazuje się delikatną materią i nietrudno tu o popełnienie błędu, co, jak się wydaje, nastąpiło również w przypadku zapisu jednego z artykułów Prawa wodnego. W przypadku, o którym za moment, ewidentnego błędu legislacyjnego interpretacjami się nie naprawi, bo naruszenie zasad matematyki jest wyraźne i łatwe do zweryfikowa(...)
»