System gospodarki odpadami po kontroli

wydany w Recykling – 2013-12
  DRUKUJ

System gospodarki odpadami po kontroli

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu w październiku br. zakończył kontrole, których celem było sprawdzenie, czy gminy stworzyły systemy gospodarowania odpadami komunalnymi wg wymagań znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.).

Kontrole te odbywały się w ramach ogólnopolskiego cyklu kontrolnego, zarządzonego przez głównego inspektora ochrony środowiska. Celem cyklu była ocena wypełniania przez gminy bądź działające w ich imieniu związki międzygminne obowiązków ustanowionych w u.c.p.g. oraz zidentyfikowanie problemów, które wystąpiły przy wprowadzaniu nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zakres i ustalenia kontroli

Cyklem kontrolnym należało ob [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus