Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Prawne aspekty gospodarki(...)

Funkcjonowanie wszelkich systemów ekologistycznych, obok zorganizowanych działań z obszaru techniki, ekonomii, organizacji i edukacji ekologicznej, wymaga także odpowiednich regulacji prawnych. W zakresie gospodarki odpadami, regulacje takie obowiązują w Polsce od przełomu lat 2001/2002 i obejmują cały pakiet przepisów, wprowadzających szereg rozwiązań zupełnie nowych w warunkach krajowych. Znajomość tych przepisów i ich stosowanie obowiązuje k(...)
»

Nie szukajmy trzeciej dro(...)

Od kilku lat powraca w Polsce debata na temat systemu gospodarki odpadami. Kto komu ma płacić, jak i za co? Pomijam tutaj „niepodważalne” prawdy typu: „Polska jako jedyna oparła się monopolowi gminy” (i czy chwała jej za to?), „Mamy 20 lat doświadczeń w dziedzinie reformowania tego systemu i należy te próby kontynuować” (jak długo jeszcze?) czy „Trzy śmieciarki na tej samej ulicy są lepsze od jednej” (efekty akustyczno – ekonomicz(...)
»