Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Jeden cel ale obligatoryj(...)

Zbigniew Kamieński zastępca dyrektora Departament Energetyki Ministerstwo Gospodarki Rada Europejska na swoich posiedzeniach 8 i 9 marca 2007 r. przesądziła, że Unia Europejska w 2020 r. powinna osiągnąć 20-procentowy udział energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energii pierwotnej. Po wielu dyskusjach państwa członkowskie postanowiły, że cel ten będzie miał charakter obligatoryjny. Oczywiście 20-procentowy wymóg dotyczy Unii Europejskiej jako całoś(...)
»

Projekt „Łódzkie Ogrody D(...)

Wiosną i latem 2015 r. Fundacja Sendzimira zrealizowała pilotażowy projekt „Łódzkie Ogrody Deszczowe – edukacja o zrównoważonym gospodarowaniu wodą w mieście”. Przeprowadzono serię warsztatów edukacyjnych dla mieszkańców Łodzi, podczas których uczestnicy poznawali sposoby tworzenia ogrodów deszczowych zatrzymujących wodę w krajobrazie miejskim, aby ograniczyć zagrożenie powodziami miejskimi, związanymi z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi i niewydolnością kanalizacji(...)
»