Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Rozdrabniarki do odpadów(...)

Jedną z podstawowych operacji mechanicznych stosowanych w zakładach związanych z gospodarką odpadami jest rozdrabnianie. Ta operacja technologiczna przyczynia się do wzrostu powierzchni właściwej rozdrabnianych odpadów, co powoduje, że szybciej podlegają one dalszym procesom: fizycznym, chemicznym lub biologicznym. Rozdrabnianie prowadzone jest najczęściej na etapie obróbki wstępnej odpadów zarówno w zakładach mechaniczno-biologicznego(...)
»