Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nie kupuj kota w worku(...)

Jedną z form marketingowych służących zwiększeniu sprzedaży jest danie klientowi do ręki oferowanego towaru. Podobny charakter ma przekazywanie firmom komunalnym specjalistycznych pojazdów do przetestowania w warunkach „bojowych”. Fot. 1. Śmieciarka z zabudową firmy ECO CEL typu Medium na podwoziu DAF LF 55.220. Zasadniczą zaletą(...)
»

Sympozjum Papierników Pol(...)

Kluczowe zagadnienia dla systemu selektywnej zbiórki odpadów z papieru i tektury w świetle nowych unormowań prawnych zostały przedstawione na Targach Poleko podczas dwudniowego sympozjum (25-26 listopada br.), zorganizowanego przez Stowarzyszenie Papierników Polskich (SPP). Podczas spotkania omówiono przewidywane kierunki zmian w dyrektywie w sprawie zintegrowanych pozwoleń ekologicznych (IPPC) i wskazano problemy systemu odzysku i recyklingu w Polsce na przykład(...)
»