Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Rury za euro(...)

W grudniu ub.r. Komisja Europejska zgodziła się przyznać dotację z funduszu ISPA dla programu porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz gmin Wejherowo i Puck. Unia przeznaczy na ten cel dotację w wysokości 55% kosztów kwalifikowanych i w kwocie nieprzekraczającej 27 471 400 euro. Środki te mają być wykorzystane w latach 2004-2008. Inicjatorem pozyskania dotacji był Komunalny Związek Gmin (KZG), a przygotowani(...)
»

Trzeba odbudować kadry - (...)

Po wyborach rewolucji w ochronie środowiska nie będzie. System prawno-organizacyjny, podobnie jak i samo środowisko przyrodnicze, źle reaguje na zmiany szokowe. Potrzebne są zmiany i to zmiany dość zasadnicze, ale wprowadzane ewolucyjnie. Zespół programowy SLD przygotował propozycje nowych struktur i nowego zarządzania w tej dziedzinie, w oparciu o analizę i diagnozowanie stanu obecnego - a trzeba podkreślić, że w ciągu ostatnich 4 lat sporo zepsuto w sprawowaniu władzy ekologicznej przez a(...)
»