Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Opinie(...)

„Wszystko pięknie, ale...” Opinia na temat EKO-SKUPU w Luboniu W numerze 11/2002 RECYKLINGU opisano pierwszy w Polsce punkt skupu surowców EKO-SKUP. Rzeczywiście, placówka jest estetyczna, prezentuje wysoki poziom obsługi klienta. Pewna wątpliwość powstaje jednak, jeśli spojrzeć na uwarunkowania prawne działalności takiej placówki. Przede wszystkim, czy przynoszone do punktu surowce są odpa(...)
»

Z dużej chmury...(...)

Rok 2013 niechybnie chyli się ku końcowi, co zawsze skłania do pewnych refleksji i podsumowań. Ostatnie dwanaście miesięcy, biorąc pod uwagę działania naszego rządu, a w szczególności Ministerstwa Finansów, kojarzyć się może m.in. z nowelizacją nierealnego budżetu. Przyjęta w sierpniu przez Radę Ministrów nowelizacja ustawy budżetowej umożliwiła zwiększenie deficytu o prawie 16 mld zł, wprowadzając jednocześnie istotne zmiany w zaplanowanych uprzednio wydatkach na ten rok, co służyć miało, zg(...)
»