Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

BUGA, czyli rewitalizacja(...)

Niemieckie wystawy ogrodnicze, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe, należą do wyjątkowych. Jak są przygotowane i jak przebiegają te pokazy na tle największych wystaw ogrodniczych na świecie? Jakie są możliwości adaptacji niemieckiego rozwiązania do warunków polskich?   Tylko nieliczni legniczanie korzystający z parku miejskiego wiedzą, że swoją wyjątkową urodę i bogaty, różnorodny program zawdzięcza on dwóm okolicznościom. Po pierwsze, położony w centrum miasta, naj(...)
»

Konstrukcja normatywna oc(...)

Przez jedenaście lat obowiązywania ustawy o ochronie przyrody przepisy o ochronie gatunkowej kilkakrotnie się zmieniały. Na jakie najważniejsze regulacje warto zwrócić uwagę? Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2013 r. poz. 627, ze zm.) uznaje ochronę gatunkową roślin, zwierząt i grzybów za jedną z form ochrony przyrody, poświęcając jej przepisy art. 46-64, zamieszczone w rozdziale 2. Do tego dochodzą przepisy wyjaśniające znaczenie terminów (odp(...)
»