Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Razem dla kompleksowego s(...)

24 gminy województwa łódzkiego, pragnąc kompleksowo zaspokajać potrzeby publiczne i interesy swoich mieszkańców, postanowiły „połączyć siły” i utworzyły Związek Międzygminny „Bzura”. 5 czerwca ub.r. wpisano go do Rejestru związków międzygminnych. Związek ma swoją siedzibę w Łowiczu, a utworzony został przez miasta Brzeziny, Głowno, Łęczyca, Łowicz i Stryków oraz gminy: Bielawy, Brzeziny, Budziszewice, Chąśno, Dmosin, (...)
»

Odzysk surowców z odpadów(...)

Zgodnie z nową dyrektywą dotyczącą baterii i akumulatorów oraz ich odpadów, wszystkie kraje członkowskie UE zobowiązane są do osiągnięcia 50-procentowego poziomu recyklingu baterii stosowanych przez konsumentów do 26 września 2010 r. Dodatkowo muszą osiągnąć 65-procentowy poziom recyklingu akumulatorów ołowiowo-kwasowych oraz 75-procentowy – akumulatorów niklowo-kadmowych. Dyrektywa ta, która obowiązuje od 26 września ub.r., ustanawia również minimalne poziomy zbierania bat(...)
»