Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zielone miasta - cywiliza(...)

Agnieszka Żukowska Ponad 100 lat temu w koncepcjach planistycznych dotyczących budowy miast powstała idea "miasta ogrodu". Jej autorem jest Ebenezer Howard. Silnie uprzemysłowione, gęsto zaludnione miasta XIX-wiecznej Europy stawały się coraz mniej przyjazne dla swoich mieszkańców. Architekci i planiści podjęli wyzwanie opracowania takiej koncepcji budowy nowych miast, w których mieszkańcy będą mogli nie tylko pracować, ale także żyć. (...)
»

Kiedy pojazd staje się od(...)

Ustawa o pojazdach wycofanych z eksploatacji łączy w sobie zapisy zarówno ustawy o odpadach, jak i ustawy Prawo o ruchu drogowym. Natomiast wszystkie trzy ustawy w różny sposób odnoszą się do pojęcia samochodów nie użytkowanych nazwanych potocznie wrakami. Rozbieżność w stosowaniu pojęć, kiedy pojazd można traktować jako nie użytkowany, kiedy jako wycofany z eksploatacji, a od jakiego momentu będzie odpadem, powoduje problemy w podejmowaniu czynności wyjaśniających przez funkcjon(...)
»