Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Polska – nowy ośrodek pro(...)

Specjaliści z całej Europy, zajmujący się problematyką biopaliw, spotkali się w dniach 9-10 października br. w Poznaniu podczas konferencji „Future of biofuels – policy, environment and technology”. Dyskutowano na temat perspektyw dla Polski, związanych z jej geostrategicznym położeniem, a także warunkami klimatycznymi, sprzyjającymi uprawie roślin energetycznych. Konsorcjum, składające się z polskich oraz niemieckich firm działających w branży biopaliw, a także wybranych (...)
»

Renowacja „Ku Słońc(...)

Prace prowadzone metodami bezwykopowymi stwarzają niewielkie obciążenia dla otoczenia i wpływają na szybkość wykonania zadania. Realizacja kontraktu W czerwcu 2003 r. w Szczecinie podpisano kontrakt na wykonanie projektu oraz samej renowacji kanałów w ulicach Bohaterów Warszawy i Ku Słońcu wraz z renowacją studni rewizyjnych i doszczelnieniem przykanalików na długości jednego metra. Łącznie renowacji poddano ponad 8 km kanałów sanitarnych, ogólnospławnych i deszczowych, w(...)
»