Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Samorządowe rejestry w pl(...)

Zadaniem podmiotów polityki przestrzennej jest nie tylko podejmowanie działań związanych z zagospodarowaniem przestrzeni. Mają one wiele dodatkowych obowiązków, które czasami trudno ująć jednoznacznie w konkretne ramy prawne. Jednym z nich jest zbieranie informacji o planowaniu przestrzennym. Obecnie zbieranie tych informacji na szczeblu podmiotów polityki przestrzennej jest bardzo ograniczone. Większość potrzebnych analiz wykonuje się w ramach zespołów bada(...)
»

Nowe – stare władze Izby(...)

Zakończyła się druga, czteroletnia kadencja władz Polskiej Izby Gospodarki Odpadami. Z tej okazji 9 grudnia 2011 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze PIGO. Przedstawiciele spółek zrzeszonych w tej organizacji przyjęli sprawozdania Rady Izby i Komisji Rewizyjnej, udzielając członkom tych organów absolutorium. Zgromadzenie przyjęło też uchwałę programową, zobowiązującą władze Izby do podejmowania wszechstronnych działań w kierunku zapewnienia warunk&oa(...)
»