Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Kontrowersyjne przyłącza(...)

Rzecznik praw obywatelskich wystąpił 31 stycznia 2012 r. do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z wnioskiem o podjęcie inicjatywy legislacyjnej, zmierzającej do doprecyzowania zawartych w Ustawie z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej zwanej „ustawą”) definicji „przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego”. Według RPO zmiana ustawy może prowadzić do nałożenia obowiązku b(...)
»

Publiczno-prywatne wodoci(...)

Gdyby politycy centralni i lokalni mieli na uwadze interes swoich wyborców, to partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) byłoby tematem nie tylko modnym, ale także społeczno-użytecznym, zarówno dla polityków, jak i wyborców. Wyborcy interesują się przede wszystkim tym, czy w najbliższym czasie nie będzie podwyżek opłat za wodę, gaz, prąd, wywóz śmieci czy też za bilety komunikacji miejskiej. Książka „Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze usług komunalnych”, autorstwa Jar(...)
»