Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Współspalanie biomasy (...)

Technologia współspalania biomasy drzewnej z węglem, która może być realizowana w konwencjonalnych urządzeniach energetycznych, bez konieczności oczekiwania na moment ich technicznego zużycia i zastąpienia agregatami nowych generacji, jest rozwiązaniem ułatwiającym zastosowanie biomasy jako paliwa w energetyce. Dotychczas przeprowadzone testy i programy badawcze, zrealizowane głównie w USA i Europie Zachodniej, pozwalają zakładać, że w(...)
»

Sukcesy i porażki motywuj(...)

Z profesorem Tadeuszem Skoczkowskim, prezesem krajowej Agencji Poszanowania Energii, rozmawia Urszula Wojciechowska   Minęło 15 lat działalności Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE), w tym 10 lat pod Pana kierownictwem. Jakie są Pana zdaniem największe osiągnięcia tego okresu? Rzeczywiście obie daty brzmią bardzo dostojnie i zobowiązują do paru słów podsumowań. Patrząc na działalność KAPE z perspektywy piętnastu lat,(...)
»