Wszystkie artykuły w kategorii: "Wokół odpadów - Inwestycje"

Polecane artykuły:

Rekultywacja wysypiska "R(...)

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Warszawie rozpoczęło budowę otwartego zbiornika retencyjnego i pompowni ścieków opadowych. Zbiornik będzie kolejnym elementem funkcjonującego już zamkniętego systemu tzw. recyrkulacji odcieków. Będzie on gromadzić nadmiar wód opadowych powstających na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych czyli Kompostowni "Radiowo" w Warszawie. Zmagazynowane wody będą przepompowywane do otwartego zbiornika retencyjnego usytuowanego na koronie wysypiska, aby(...)
»

Konsultacje społeczne a g(...)

W ramach I tury konsultacji społecznych, które przeprowadzono w Regionach Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry, przygotowano ankietę odnośnie harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzaniem planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacji społecznych. (...)
»