Zwolnienia przedmiotowe

wydany w Recykling – 2013-10
  DRUKUJ

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach została uchwalona w ekspresowym tempie 25 stycznia br.

Nowelizacja, która weszła w życie 6 marca br., wprowadziła możliwość ustanawiania zwolnień przedmiotowych w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez dodanie w art. 6k ust. 4 o treści: Rada gminy, określając warunki opłat zgodnie z metodą, o której mowa w art. 6j ust. 1 i 2, może różnicować stawki opłat, wprowadzać zwolnienia przedmiotowe, ustanawiać dopłaty dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1, spełniających ustalone przez nią kryteria lub określić szczegółowo zasady ustalania tych opłat.

Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia „zwolnień przedmiotowych”. Również w uzasadnieniu do projektu Ustawy z 12 grudnia [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus