Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Efektywna edukacja(...)

W Polsce głównym sposobem gospodarowania odpadami wciąż jest ich unieszkodliwienie poprzez składowanie (szacuje się, iż jest to aż 94% wszystkich powstających w naszych gospodarstwach domowych odpadów). Mimo niewielkiego udziału tworzyw sztucznych (ok. 7 – 8%) w ogólnej masie odpadów komunalnych są one bardziej widoczne niż inne ze względu na ich małą gęstość i dużą trwałość. Objętościowo mogą stanowić nawet do 30% ogólnej ilości, dlatego tak ważne jes(...)
»

Błędny sposób obliczania(...)

Problem niewłaściwie sformułowanego wzoru, według którego gminy mają obliczać poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, nie jest nowy i w ciągu minionych dwóch lat był wielokrotnie sygnalizowany. Niestety, bez rezultatu. Okazją do ponownego, popartego konkretnymi danymi, zmierzenia się z tą kwestią stał się fakt zaprojektowania od nowa na potrzeby jednego z polskich miast systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który ma zacząć funkcjonować od początk(...)
»