Wszystkie artykuły w kategorii: "Paradoksy recyklingu"

Polecane artykuły:

Informator(...)

Dodatkowe 400 mln Decyzją Komisji Europejskiej Polska otrzymała dodatkowe środki na realizację projektów wodno-ściekowych. Lista rankingowa w ramach IV konkurs Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM została rozszerzona o 15 projektów. Na ich realizację przyznano dodatkowo blisko 400 mln zł. Obecnie na liście rankingowej dla VI konkursu znajduje się 56 projektów na (...)
»

Czy jesteśmy gotowi na ta(...)

Ten artykuł miał być poświęcony tematycznym placom zabaw. Miał opowiadać o tym, jak wybrać temat przewodni i jak przełożyć go na ukształtowanie terenu, poszczególne urządzenia do zabawy... Miał być ilustrowany przykładem konkretnego placu zabaw, który ma bardzo wyraźny temat i wszystkie elementy zostały mu podporządkowane, co dawało szansę na stworzenie oryginalnej przestrzeni. Czy jednak jesteśmy gotowi na takie place zabaw? Przykład 1: P(...)
»