Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum Recyklingu"


 1. Zakłady przetwarzania baterii a poziomy wydajności recyklingu Czytaj

   Ewa Bury


 2. Utrata statusu odpadu w przypadku makulatury i kompostu/fermentatu Czytaj

   Emilia den Boer


 3. Ustawa opakowaniowa – czy wspomoże gminy? Czytaj

   Jakub Tyczkowski


 4. Szansa dla odzysku odpadów tworzyw sztucznych Czytaj

   Anna Kozera-Szałkowska


 5. Stacje demontażu pojazdów a brak dofinansowania Czytaj

   Jakub Smakulski


 6. Selektywna zbiórka odpadów w gminach – zysk czy tylko koszty? Czytaj

   Emilia den Boer


 7. Recykling – szanse i zagrożenia – odpływ surowców z Europy Czytaj

   Ryszard Gola-Sienkiewicz


 8. Recykling złomu – nieodzowny element gospodarki narodowej Czytaj

   Kinga Zgierska


 9. Przygotowanie surowca dla recyklera Czytaj

   Andrzej Sobolak


 10. Projekt założeń do projektu ustawy o ZSEE Czytaj

   Zbigniew Bukowski


 11. Program Forum Recyklingu Czytaj


 12. Porozumienia w nowym prawie o opakowaniach Czytaj

   Agnieszka Jaworska


 13. Nowelizacja ustawy VAT a jej skutki dla branży recyklingowej Czytaj

   Izabella Ewa Cech


 14. Nowe wyzwania dla zakładów przetwarzania ZSEE Czytaj

   Mirosław Baściuk


 15. Innowacyjna technologia przerobu złomu akumulatorowego Czytaj

   Ryszard Chamer


 16. Gospodarka recyklingowa w zakresie akumulatorów kwasowo-ołowiowych Czytaj

   Marek Bystroń


 17. Funkcjonowanie ZSEE w Polsce Czytaj

   Małgorzata Tomczak


 18. Finansowanie gospodarki odpadami w Wielkopolsce Czytaj

   Hanna Grunt


 19. Efektywność ekonomiczna odzysku i unieszkodliwiania odpadów Czytaj

   Krzysztof Kawczyński


 20. Edukacja odpadowa – mechanizmy i narzędzia oddziaływania Czytaj

   Małgorzata Izdebska


 21. Edukacja odpadowa a selektywna zbiórka Czytaj

   Halina Drgas


Polecane artykuły:

Informator - Kraj(...)

Skazani na ekologię Od czerwca br. rusza program resocjalizacyjny przygotowany przez Fundację Nasza Ziemia i Centralny Zarząd Więziennictwa pt. „Skazani na ekologię”. Jego celem jest zaangażowanie skazanych przebywających w zakładach karnych oraz aresztach śledczych w całej Polsce do prostych działań na rzecz ochrony środowiska. Pierwszym wspólnie realizowanym zadaniem b(...)
»

Jesienne konferencjobrani(...)

Jak zwykle jesienią czeka nas wysyp różnego rodzaju konferencji, ale dziś chciałbym wspomnieć o dwóch naprawdę ważnych. Nie będę jednak pisał o samych spotkaniach, ale raczej o tym, co z nich wynika albo co wynikać powinno. W najbliższym czasie będą miały miejsce dwie międzynarodowe konferencje dotyczące problematyki wodociągowej. O jednej właściwie na tych łamach informować nie muszę, bo wszyscy o niej wiedzą – chodzi bowiem o Envicon. Drugą jest konferencja benchmarkingowa organiz(...)
»