Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Recykling pojazdów – uwar(...)

System zagospodarowania pojazdów wycofanych z eksploatacji w szczególny sposób oddziałuje na co najmniej dwie branże gospodarki – sektor motoryzacyjny oraz podmioty zajmujące się zagospodarowaniem odpadów. Biorąc jednak pod uwagę wzajemne powiązania z innymi działami gospodarki można przyjąć, że ma on wpływ na wiele innych sektorów. Powinien zatem być skonstruowany w duchu zasady zrównoważonego rozwoju, zapewniając jednocześnie prawidłowe przetworzenie odpadów poch(...)
»

Ruszyła „Wyprawa – popraw(...)

Pod takim hasłem, w Dniu Ziemi, wystartowała już 22. akcja „Sprzątanie świata – Polska”. Tym razem Fundacja Nasza Ziemia zwraca uwagę na rolę, jaką każdy może odegrać w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie. Celem tegorocznej kampanii jest zbudowanie bliskiej relacji pomiędzy mieszkańcami a gminami w zakresie utrzymania czystości i porządku. O tym, że każdy Polak ma obowiązki wynikające z (...)
»