Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Starorzecza i naturalne e(...)

Siedlisko to ma kluczowe znaczenie dla zachowania lokalnej i regionalnej różnorodności biologicznej na terenach swojego występowania, a także, co często idzie w parze (niestety), nierzadko znajduje się w kolizji z planami inwestycyjnymi człowieka. W związku z powyższym specyfika tego siedliska powinna być znana zarówno inwestorom i działaczom samorządowym, jak i urzędnikom, a nie tylko przyrodnikom. Pełna nazwa omawianego w niniejszym artykule siedliska przyrodn(...)
»

Słownik angielsko-polski(...)

direct haul - the transport, in collection vehicles, of solid waste from a collection area to a disposal facility Wywóz bezpośredni disposal facility - a site or a plant where waste may be deposited for treatment or final disposal Miejsce lub zakład deponowania district heating - the use of a large centralised boiler plant or "waste" steam from a power station to heat a district and/or supply steam to small industries (...)
»