Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przygotowanie Szybkości N(...)

Parametryzacja pracy inspektorów detekcji wycieków opiera się na zrozumieniu podstaw i zasad ich pracy w danych warunkach sieci. Nie są one jednakowe ani z góry przyjęte dla wszystkich systemów wodociągowych. Jak wiadomo, natężenie czy częstotliwość przeglądów sieci zależy od opłacalności usuwania strat z wycieków. W zależności od potencjału ukrytego w stratach wody przedsiębiorstwa wodociągowe stosują w uogólnieniu trzy metody aktywnej pracy ze stratami wody, determinujące sposób det(...)
»

Zmiana miejscowego planu (...)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.) w założeniu powinien być dokumentem ustalającym zasady zagospodarowania przestrzennego na co najmniej kilka lat, gdyż koszty jego sporządzenia są duże, a procedura – długotrwała. Ponieważ ma on być spójny z innymi dokumentami strategicznymi gminy, powinien gwarantować pewną stałość ustalonych kierunków jej rozwoju. Niestety, są to tylko założenia… Nierzadko bowiem okazuje się, że z różnych powodów – polityczn(...)
»