Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Trawniki w cieniu drzew(...)

  Drzewa i cień tworzą naturalne środowisko w krajobrazie. Utrzymanie trawy pod drzewami stanowi wyzwanie dla osób zajmujących się terenami zieleni, ponieważ w cieniu zmienia się nie tylko ilość, ale również jakość światła. Pomimo że cały zakres widzialny widma promieniowania słonecznego jest wykorzystywany przez rośliny, to najenergiczniej fotosynteza zachodzi przy promieniach barwy czerwonej i żółtej. Ta część widma ma największe znaczenie dla synt(...)
»

Pozjazdowe refleksje(...)

W dniach 24-26 września 2003 r Samorządowa Komisja Drogownictwa Miejskiego (SKDM) wspólnie z Miejskim Zarządem Dróg w Płocku zorganizowały XIV Zjazd Drogowców Miejskich, w którym uczestniczyły 144 osoby reprezentujące 58 miast (patrz PK 11/2003). Uczestnicy Zjazdu powołali 16 osobową Samorządową Komisję Drogownictwa Miejskiego, której zadaniem jest m.in. realizowanie uchwał Zjazdu. Przewodniczącym Komisji został Czesław Wandzel, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Jeleniej Górze. W(...)
»