Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Odpady komunalne a ochron(...)

Do redakcji wpłynęło pytanie od dyrektora przedsiębiorstwa wywożącego odpady, które w swej działalności napotyka na problemy wynikające często z różnej interpretacji przepisów zawartych w Ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (red.) Ustawa o ochronie danych osobowych ma w swym zamyśle chronić prywatność obywateli naszego państwa. Czy j(...)
»

Przeciwdziałanie zaległoś(...)

W 2015 r. udział zadłużonych mieszkań we wszystkich zasobach mieszkaniowych w Polsce wynosił 11,11%, to jest o prawie 4% mniej niż w 2005 r., kiedy zadłużonych było prawie 15% mieszkań. Udział zadłużonych mieszkań w zasobach gminnych jest jednak znacznie wyższy i dochodzi do 38%. Jak przeciwdziałać temu zjawisku? Kwota łącznych zaległości w 2015 r. wynosiła ponad 1,86 mld zł, z czego w zasobach komunalnych – 555 mln zł. To środki, które tylko w niewielkim stopniu zo(...)
»