Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ocena realizacji planów(...)

Wprowadzone wraz z ustawą o odpadach plany gospodarki odpadami miały być jednym z elementów, który uporządkuje działające systemy zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów. Przyjęta do realizacji hierarchizacja zadań i celów miała ułatwić stworzenie jednolitego i spójnego systemu gospodarki odpadami, a pomysły wykraczające poza przyjęte założenia miały być „torpedowane” już u powstania. Dzięki tym wytycznym f(...)
»

(Na)gminne praktyki. Gmin(...)

(Na)gminne praktyki „Wykorzystując możliwości prawne, gmina lub gminne spółki często stają się monopolistą na rynku, odsuwając od świadczenia usług lokalnych przedsiębiorców”.Dla zorientowanych w temacie nie ma w tym stwierdzeniu nic nowego. Niemniej zaskakiwać może fakt, że cytat ten nie pochodzi z kolejnego wyroku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, tylko opublikowany został w wyjaśnieniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administr(...)
»