Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Plany zrównoważonego tran(...)

  SUMP uwzględnia zasady integracji, partycypacji społecznej i oceny, w celu zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb społeczeństwa w zakresie jakości życia w miastach oraz ich otoczeniu. Celem projektu jest stworzenie zrównoważonego systemu transportowego w mieście poprzez: zagwarantowanie wszystkim mieszkańcom dostępności do miejsc pracy i usług (w zakresie transportowym), zapewnianie komfortu i bezpieczeństwa, redukowanie zanieczyszczenia środowiska, efe(...)
»