Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Standardy odzysku opakowa(...)

Seminarium "Opakowania a ekologia" - 21.09.2004 Opakowania wykonane z metalu stanowią zaledwie 4% masy strumienia odpadów opakowaniowych, wytwarzanych rocznie przez statystycznego mieszkańca Polski. Pośród opakowań metalowych mamy do czynienia ze stalą i aluminium. Dla obu materiałów można zastosować podobne procesy odzysku. Jednak to aluminium jest liderem, dla którego najważniejszym sposobem odzysku jest „gotówka za puszki”. Materiał ten odzyskiwany jest w oparci(...)
»

Wiążące informacje podatk(...)

W ostatnim czasie opublikowane zostały założenia rządowego projektu zmian w Ordynacji podatkowej. Jedna z wielu planowanych zmian bezpośrednio będzie dotyczyć samorządów jako zamawiających w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Według planowanej regulacji, zamawiający uzyskają uprawnienie do występowania z wnioskami o wydanie wiążących interpretacji przepisów prawa podatkowego. Będzie ono jednak ograniczone zakresowo do przepisów podatkowych mających wpływ na sposób obliczenia ceny z(...)
»