Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Popioły z palenisk domowy(...)

Ważnym do rozwiązania problemem w ramach wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym w polskich realiach jest obecność w odpadach komunalnych dużej ilości popiołów z palenisk domowych. Pomijając kwestie smogu wytwarzanego w jednym procesie z popiołami, problem zagospodarowania popiołów stawia przed nami ogromne wyzwanie. Smutna prawda Z pewnością jeszcze przez wiele lat popioły te będą wytwarzane, pomimo doskonalenia palenisk i proc(...)
»