Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zarząd ZMP w Ustce - O fi(...)

Podczas posiedzenia Zarządu ZMP w Ustce 27 sierpnia br. rozmawiano na temat finansów miast i koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. Natomiast dwa dni przed posiedzeniem w Warszawie odbyła się konferencja prasowa pt. „Czy miastom grozi bankructwo?” z udziałem Ryszarda Grobelnego, prezesa ZMP, Piotra Uszoka, prezydenta Katowic i Tomasza Mironczuka, prezesa Zarządu BGK. Na spotkaniu w Warszawie zapewniano, że sytuacja finansowa miast nie jest aż tak (...)
»

Podmioty zarządzające(...)

W licznych publikacjach analizowano i krytycznie oceniano rozwiązania organizacyjno-prawne stosowane w zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, proponując przede wszystkim zmiany obowiązujących podstaw prawnych. Czas mija, a nic nie wskazuje to, że sytuacja się poprawi. Stąd warto zaprezentować koncepcję rozwiązań, które mogą przynieść polepszenie standardów charakteryzujących jakość usług, przy jednoczesnej optymalizacji ich kosztów.(...)
»