Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wykorzystanie biomasy jak(...)

W ujęciu historycznym biomasa była od wieków użytkowana w gospodarce wiejskiej jako drewno opałowe oraz jako odpady organiczne. Zwykle 2 tony suchego drewna lub słomy są energetycznie równoważne 1 tonie węgla, a 1 m3 biogazu jest równoważny energetycznie 1 kg węgla. Polski węgiel ma na ogół parametry 25/22/0,8 (ciepło spalania 25 MJ/kg, 22% popiołu, 0,8% siarki), natomiast biomasa roślinna (drewno lub słoma) 13/3/0,03. W suchych osadach ściekowych mamy parametry 14/45/0,8, przypomi(...)
»

Polski Kongres Energii Od(...)

XIV Konferencja, podsumowująca czternaście konferencji I i II edycji Kongresu Energii Odnawialnej, odbyła się w Poznaniu 15 grudnia ub.r. W spotkaniach udział wzięło łącznie ponad 2000 osób, w tym ponad 100 ekspertów. W ramach zorganizowanych wydarzeń odbyło się ok. 70 debat i paneli dyskusyjnych, podczas których omówiono niemal wszystkie aspekty rozwoju energii odnawialnej w Polsce. W konferencji podsumowującej udział wzięli m.in. posłowie na Sejm Eugeniusz Grzeszczak, wicemarszałe(...)
»