Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Informator(...)

Personalia Po ponad dwuletniej przerwie na stanowisko prezesa Banku Ochrony Środowiska wrócił Józef Kozioł. Na stanowiska wiceprezesów powołano Wiesława Żółtkowskiego (dotychczasowego dyrektora departamentu kredytowego Citibanku) oraz Jerzego Markiewicza (wieloletniego pracownika Pekao SA). Pierwszym zastępcą prezesa został Piotr Wiesiołek. Zielone rolnictwo W Gliwicach, dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej i Koalicji Czystego Bałtyku, powstał Pozarządowy(...)
»

Oddział przedsiębiorcy za(...)

Zgodnie z art. 2 pkt 11 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2013 r. poz. 907 – P.z.p.), wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. Status wykonawcy związany jest zasadniczo z posiadaniem zdolności prawnej (osobowości prawnej), czyli zdolności bycia podmio(...)
»