Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Kret w technologii bezwyk(...)

Kto wybiera kreta, ten myśli przyszłościowo i docenia nowoczesne rozwiązania. Trudno dziś wyobrazić sobie branżę wodno-kanalizacyjną bez technologii bezwykopowej. Artykuł skierowany jest do tych, dla których ta znana już od lat technologia, bazująca na wykorzystaniu maszyn przeciskowych, nie stanowi tak oczywistej alternatywy dla wciąż powszechnych metod wykopowych. W zdecydowanej większości projektów instalacyjnych w branży przewidziano bezwykopowe technologie mont(...)
»

Rekultywacja terenu(...)

Składowisko zaolejonej ziemi okrzemkowej w Brzegu Projekt rekultywacji terenu składowiska zaolejonej ziemi okrzemkowej w Brzegu uzgodniony został 30 stycznia ub.r. ze starostą powiatowym w Brzegu. Działania rekultywacyjne mają na celu doprowadzenie powierzchni składowiska do stanu, w którym będzie mogło pełnić funkcję ekologiczną – z możliwością rekreacyjnego wykorzystania wal(...)
»