Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Świetlana przyszłość foto(...)

Od pierwszych zastosowań kosmicznych w 1958 r. do planowanych systemów gigawatowych minęło ponad 50 lat. Pierwsza dekada XXI w. ukazała fotowoltaikę (PV) jako potencjalnie główną technologię produkcji energii elektrycznej na świecie. Silny i ciągły wzrost, którego doświadczyliśmy w ostatnich dziesięciu latach, powinien być widoczny również w nadchodzącej dekadzie. Do końca 2008 r. całkowita moc PV zainstalowana na świecie zbliżyła się do 16 GW, a (...)
»

Wytwórcy olejów odpadowyc(...)

Aby ocenić zachowanie się wytwórców olejów odpadowych, należy powołać się na przepisy wprowadzonego i obowiązującego w kraju prawa. To właśnie z uregulowań prawnych wynikają podstawowe zasady gospodarki olejami odpadowymi, które muszą być, pod groźbą sankcji karnych, przestrzegane przez wytwórców. Ustawodawca wprowadza system pozwoleń na wytwarzanie, gospodarowanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, nakłada na wytwórców obowiązek opracowania programu gospodarki odpadami, prowadzenie ewidenc(...)
»