Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Studzienki z tworzyw sztu(...)

Postęp techniczny w przetwórstwie tworzyw sztucznych spowodował, że do budowy różnego rodzaju instalacji i sieci w inżynierii sanitarnej w coraz większym zakresie stosuje się rury i i inne elementy z różnego rodzaju tworzyw sztucznych. Również do budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z powodzeniem mogą być wykorzystywane rury i kształtki tworzywowe np. z polietylenu (PE), polipropylenu (PP) lub nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U). Rury z wymienionych tworzyw s(...)
»

Rurociągi z tworzyw sztuc(...)

Rozwojowi zastosowań tworzyw sztucznych w różnych dziedzinach gospodarki i życia codziennego towarzyszy dyskusja na temat wynikających z tego faktu korzyści i potencjalnych zagrożeń. Przybierała ona na sile w miarę opracowywania i wdrażania nowych tworzyw z powodzeniem zastępujących używane do tej pory tradycyjne materiały, takie jak: metale, drewno, szkło czy ceramika. Tworzywa posiadają bowiem w konkretnych zastosowaniach właściwości techniczne i użytkowe równ(...)
»