Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Miejskie oazy przyrody po(...)

W obliczu postępującej urbanizacji, przyczyniającej się do wchłaniania przez miasta cennych siedlisk przyrodniczych, ważne wydaje się kształtowanie wśród lokalnych społeczności postaw odpowiedzialności za stan otaczającej nas przyrody. Brak świadomości walorów przyrodniczych miejskich enklaw zieleni prowadzi do braku ich pielęgnacji i w dalszej kolejności do degradacji wskutek zaśmiecania czy zarastania. Niska świadomość przyrodnicza uczniów jest wynikiem wy(...)
»

Ciepło przemysłowe wykorz(...)

Ogrzewanie dla 32 budynków, darmowe ciepło i ekologiczne wykorzystanie energii powstałej podczas procesów przemysłowych to efekt projektu zrealizowanego przez firmę Volkswagen. Firma odzyskuje ciepło przemysłowe i przekazuje do miejskiego systemu grzewczego. W Europie Środkowo-Wschodniej jest to pierwszy przypadek odzyskiwania ciepła z procesów przemysłowych na potrzeby ogrzewania miejskiego. Innowacyjny projekt w Poznaniu stanowi rezultat współpracy trzech firm, k(...)
»