Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Symbolika roślin na cment(...)

Cmentarze, w rozumieniu urbanistyki, są specyficznymi terenami zieleni. Ich specyfika wynika nie tylko z funkcji, jaką pełnią, ale także, a może przede wszystkim, z symboliki miejsca. Z drugiej zaś strony ta symbolika, choć często dziś nieodczytywana, umożliwia stwarzanie nastroju stosownego do miejsca. Semantyczna rola europejskich miejsc pochówku wynika z przesłanek religijnych oraz z tradycji kultury śródziemnomorskiej. (...)
»

Oczyszczalnie ścieków – w(...)

Artykuł – na podstawie badań w skali laboratoryjnej – porusza kwestię wpływu lotnych kwasów tłuszczowych na usuwanie fosforu w reaktorach biologicznych. Podstawowym zadaniem komunalnej oczys(...)
»