Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Finansowanie termomoderni(...)

Programy Funduszu Spójności (FS) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) czy Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) Unii Europejskiej dają duże możliwości uzyskania dodatkowych środków do współfinansowania remontów budynków, których funkcje są związane z rozwojem regionalnym i lokalnym, zwiększeniem konkurencyjności przedsiębiorstw i z poprawą warunków bytowych mieszkańców. Jednak ze względu na złożoność procesu pozyskiwania środków z UE wykorzystanie ich wymaga istotnej aktywn(...)
»