Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kryzys na rynku agrobioma(...)

  Rynek biomasy wykorzystywanej do celów energetycznych coraz wyraźniej dzielił się na dwie grupy – biomasy drzewnej oraz wytwarzanej ze słomy i innych surowców – odpadów rolniczych i przetwórstwa rolniczego. Formalnie z prawnego punktu widzenia minister gospodarki Rozporządzeniem z 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia… dokonał pod(...)
»

Olimpijskie światła(...)

Podczas planowania ważnych imprez sportowych, takich jak igrzyska olimpijskie, organizatorzy muszą zwrócić uwagę na wiele aspektów, m.in. na gospodarkę odpadami oraz ochronę środowiska naturalnego.  Poza areną i emocjami towarzyszącymi aktywności fizycznej często przyjezdni obserwują wystawy artystów z różnych dziedzin, którzy w swoich pracach nawiązują do kwestii, które są w dużej mierze zależne od poprawnej edukacji i (...)
»