Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Bazy danych o gospodarce (...)

Beata B. Kłopotek Posiadanie wiarygodnych danych o gospodarce odpadami, zarówno w postaci danych jednostkowych, jak i zagregowanych, jest istotne dla wielu organów administracji publicznej, do których należy zaliczyć: Ministra Środowiska, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, wojewodów, marszałków województw, wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska, starostów, wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast, urzędy statystyczne. Zbieranie tych danych jest niezbędne m(...)
»

Wokół ustawy o utrzymaniu(...)

W Licheniu Starym 10 czerwca br. odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie członków Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Tegorocznemu spotkaniu, w związku z zakończeniem kadencji władz Izby, towarzyszyły wybory. Pięciu dotychczasowych członków Zarządu: Tomasz Uciński – prezes, Henryk Kultys – pierwszy zastępca prezesa, Andrzej Malara – drugi zastępca prezesa, Marek Wróblewski – skarbnik oraz Lech Matuszczak – członek będzie dalej sprawować swoje(...)
»