Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Projekt ustawy o odpadach(...)

W „Recyklingu” 3/2008 ukazał się artykuł poświęcony zakresowi podmiotowemu projektu ustawy o odpadach poużytkowych. Omówienia wymaga także zakres przedmiotowy tego projektu ustawy, ponieważ wnosi on daleko idące zmiany w stosunku do obecnie obowiązującego stanu prawnego. Objęte nową ustawą mają być takie produkty jak oleje jadalne, drukowane na papierze katalogi handlowe oraz materiały reklamowe. Jeżeli usta(...)
»

Obszar ograniczonego użyt(...)

Ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska Marek Górski Ustawa - Prawo ochrony środowiska dopuszcza ograniczanie korzystania z nieruchomości dla realizacji celów ochrony środowiska, jednak wyłącznie w przypadkach i formach w niej określonych. Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną zasobów środowiska może nastąpić przez: poddanie ochronie obszarów lub obiektów na podstawie przepisów ustawy o (...)
»