Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Choroby atakujące uprawy (...)

Wyzwania, które przed naszym krajem stawia Unia Europejska powodują, że jesteśmy zmuszeni do coraz większej produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Wśród wielu źródeł jednym z ważniejszych jest biomasa pochodząca z upraw roślin energetycznych. Najpopularniejszą uprawą zarówno w kraju, jak i w innych państwach europejskich jest wierzba energetyczna. Jej uprawa niewątpliwie przeżywa kryzys. W warunkach klimatycznych Polski zadawalające plony biomasy można uzyskać jedynie na teren(...)
»

Lokalnie o klimacie(...)

Założenia nowego projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich źródeł spalania (MCP) to jeden z tematów poruszonych podczas drugiego spotkania z cyklu „Warsaw Climate and Energy Talks”. W ramach debaty „Klimat i ochrona powietrza na szczeblu lokalnym – sektor ciepłowniczy”, która odbyła się 27 listopada br. w siedzibie Ministerstwa Środowiska, dyskutowano m.in. o pracach nad nowym (...)
»