Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowe spojrzenie na osady (...)

Z historią działalności Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Częstochowskiej wiążą się cyklicznie organizowane konferencje na temat osadów ściekowych. Kolejna, II międzynarodowa i XIII krajowa konferencja pt. „Nowe spojrzenie na osady ściekowe - odnawialne źródła energii” zorganizowana na początku lutego br. miała odświętny charakter. Wiązała się bowiem z Jubileuszem 60-lecia urodzin oraz 30-lecia pracy naukowej i dydaktycznej dyrektora Instytutu, profesora(...)
»

Biomasa w Słowenii(...)

Drzewna biomasa jako źródło energii stwarza wyjątkowe możliwości dla wielu krajów europejskich. Niestety, w wielu przypadkach jej obecny potencjał jest źle wykorzystywany lub niedoceniany. Wzrost wykorzystania biomasy na cele energetyczne powinien być osiągnięty częściowo poprzez promocję współistnienia z innymi paliwami, a częściowo przez całkowite zastąpienie nią paliwa stałego w elektrowni. Ważne jest również ułatwianie dostępu do kompaktowych paliw z biomasy, takich jak bryki(...)
»