Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dlaczego ogniwa paliwowe (...)

Gdyby kierowano się wyłącznie kryteriami ekonomicznymi, jeszcze przez długie lata wodór na skalę przemysłową pozyskiwany byłby wyłącznie z paliw kopalnych. Wodór dla ogniw paliwowych może być wytwarzany z paliw kopalnych, na drodze reformingu gazu ziemnego, częściowego utlenienia ropy naftowej oraz zgazowania węgla, z biomasy, na drodze zgazowania lub poprzez fermentację i reforming otrzymanego biogazu, bądź też z elektrolizy wody. K(...)
»

Znakowanie terenu?(...)

Zwyczaj pisania po murach celem przekazania określonych treści występował już w czasach starożytnych. Antyczne źródła informują, że po >bitwie pod Cheroneją na budynkach Aten pojawiły się liczne napisy ośmieszające Filipa II i Macedończyków. W Rzymie natomiast często można było spotkać na murach czy obiektach teksty krytykujące niektórych polityków, a nawet cezarów (m.in. Nerona). Graffiti to nazwa zbiorcza dla różniących się temat(...)
»