Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Półka z książkami (...)

Urządzenia, instalacje fotowoltaiczne i elektryczne Izabela Góralczyk, Ryszard Tytko Podręcznik w wyczerpujący sposób omawia przemianę energii słonecznej w elektryczną. Treść książki podzielono na 18 modułów (rozdziałów). Pierwszy poświęcony jest bezpieczeństwu, higienie pacy oraz ochronie przeciwpożarowej. W drugim opisano znaczenie rysunku technicznego, a w kolejnym podstawy elektrotechniki. Rozdział czwarty dotyczy ur(...)
»

KIGO na Targach POL-ECO S(...)

W dobie obecnych wyzwań w gospodarce odpadami i planowaniu inwestycji w przedsiębiorstwach komunalnych pomocne są ważne konsultacje poświęcone zagadnieniom prawnym, organizacyjnym i technologicznym. Konsultacje takie oferowało swoim członkom KIGO podczas tegorocznych Targów POL-ECO System 16-19 października 2017 r. w Poznaniu. Poza tym zorganizowało także spotkanie przedstawicieli regionalnych KIGO, poświęcone programowi aktywizacji regionalnej przedsiębiorstw gospo(...)
»