Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Cel: troska o środowisko(...)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie angażuje się w Konkurs o Puchar Recyklingu. Co zdecydowało o podjęciu tej inicjatywy? Fundusz od wielu lat wspiera działania w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami. W szczególności zwracamy uwagę na kwestie ponownego użycia, odzysku i recyklingu odpadów. Oprócz aspektów środowiskowych, które są dla nas bardzo ważne, te procesy umożliwiają również firmom zajmującym się produkcją poprawę prowadz(...)
»

Urządzenia do pomiaru stę(...)

W oczyszczalniach ścieków i kanałach kanalizacyjnych może występować wiele lotnych substancji niebezpiecznych. Mogą to być gazy powstające w wyniku zachodzących w tych obiektach procesów chemicznych oraz pary substancji odprowadzonych do ścieków. Rozporządzenia 437 i 438 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1 października 1993 r. ( DzU z 15 października 1993 r. nr 96) regulują sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ściek&oacu(...)
»