Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Parocja perska (...)

  Drzewo to otrzymało nazwę rodzajową parocja dla upamiętnienia niemieckiego lekarza, przyrodnika i podróżnika F.W. Parrota, żyjącego w latach 1792-1841. Do rodzaju tego należy tylko jeden gatunek – parocja perska (Parrotia persica). Nazwa gatunkowa wywodzi się natomiast od obszaru, na którym roślina ta występuje w stanie naturalnym, czyli północnego Iranu, dawnej Persji. Spotyka się ją także na sąsiednim terytorium południowo-zachodniej Azji, (...)
»

Niedokonania i przebudzen(...)

„Musimy mieć odwagę znieść wolny rynek” – mówili twórcy rewolucji w gospodarce odpadami. Co prawda, wolny rynek niesie wiele dobrego: konkurencję i miarkowanie cen, odbiurokratyzowanie i elastyczne reagowanie na potrzeby klientów, jednak nie wymusza inwestycji w instalacje do przeróbki odpadów, a te musimy zbudować, żeby spełniać wymogi ochrony środowiska. Wolny rynek też – poprzez chciwe dążenie do maksymalizacji zys(...)
»