Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Oddziaływanie przedsięwzi(...)

W fazie eksploatacji z nowo projektowanych obiektów woda pobierana będzie z wodociągu miejskiego na cele bytowe i chłodnicze oraz obrony pożarowej. Projektowany odcinek wodociągu zakładowego zostanie włączony do istniejącego wodociągu f 150 mm. Bilans potrzeb wodnych wykonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody – (DzU z 2002 r. nr 8, poz. 70). W fazie p(...)
»

Przerób złomu miedzi i je(...)

Nowy złom (np. S-Cu-1) jest najczystszy i zazwyczaj jest bezpośrednio przetapiany, a następnie bez rafinacji stosowany do wykonywania elementów różnych urządzeń. Zasadą jest, że z takiej miedzi nie produkuje się przewodów elektrycznych ani innych elementów przewodzących prąd elektryczny. Jeśli skład chemiczny złomu jest niepewny, to przerabia się go tak, że po stopieniu następuje jego rafinacja. Domieszki miedzi są utleniane powietrzem, które wdmuchuje się za pomocą stalowej rury(...)
»