Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Obowiązek prowadzenia pom(...)

Ważną rolę informacyjną i kontrolną odgrywa obowiązek wykonywania pomiarów emisji. Nie jest on związany z obowiązkiem uzyskania pozwolenia emisyjnego czy obowiązkiem ponoszenia opłat z tytułu emisji, zaś zgodnie z art. 147, w zależności od ilości wprowadzanych substancji lub energii, muszą to być pomiary okresowe lub ciągłe. Zakres obowiązku prowadzenia pomiarów może być również związany z parametrami charakteryzującymi wydajność lub moc instalacji albo urządzenia. Wymagania do(...)
»

Od redaktora(...)

Aby podwyższyć pewność i niezawodność działania systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, trzeba zwiększyć koszty remontów i eksploatacji. To na ogół wiadomo. Nie wiadomo natomiast, jak opracować plan remontów, ile i na co wydać, czy odczują to i zaaprobują klienci. Może z powodu zwiększonych opłat zmniejszy się liczba tych, którzy są dziś „gotowi do płacenia”, a zwiększy tych, którzy nie płacą. Dla ilościowego wyrażania stopnia pewności działania układów wodociągowych wykorzystuj(...)
»