Wszystkie artykuły w kategorii: "Raport"

Polecane artykuły:

Wszystkich nie da się zad(...)

Na jakie zagrożenia narażony jest obecnie proces absorpcji funduszy unijnych w obszarze „środowisko”? Do najpoważniejszych zagrożeń realizacji inwestycji w tym zakresie należą przekroczenia kosztów projektowych. Dotyczy to zwłaszcza Funduszu Spójności (FS), gdzie jest to obecnie ok. 1,16 mld euro, czyli aż 27% wartości kosztów kwalifikowanych. Zostały one spowodowane m.in. wzrostem cen na rynku budowlanym, zwiększoną emigracją za(...)
»

O ochronie środowiska w L(...)

Konferencja naukowo-techniczna pt. „Ekologiczne i inżynieryjne aspekty ochrony środowiska na terenach chronionych i cennych krajobrazowo” odbyła się w dniach 11-13 września 2013 r. w auli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawował JM Rektor KUL-u ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński. Organizatorami konferencji były Katedry: Zoologii i Ekologii Bezkręgowców KUL-u, Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji oraz Energetyki i Pojazd(...)
»