Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nietoperze - istotny elem(...)

W granicach wielu dużych miast istnieje cała mozaika przekształconych przez człowieka, ale urozmaiconych środowisk: wysokie blokowiska, stare kamienice, otoczone ogrodami domki, ogródki działkowe, parki, a nawet lasy. Ta różnorodność, a także postępujące procesy kurczenia się siedlisk naturalnych spowodowały, że wiele gatunków zwierząt przystosowało się do życia w warunkach miejskich. Wśród nich są nietoperze – ssaki kojarzone ze starymi zamkami i ostępami leśnymi. Tak napr(...)
»

Jakość a system zbiórki(...)

Aby papier i tektura z odzysku mogły zostać poddane procesowi recyklingu, muszą mieć odpowiednią jakość. Można wyróżnić dwa główne strumienie odpadów z papieru i tektury: zużyte opakowania i odpady z produkcji opakowań (opakowania jednostkowe, zbiorcze i transportowe oraz „ścinki” z produkcji opakowań), które służą do produkcji papierów opakowaniowych i niektórych technicznych, jak również odpady z zadrukowanego papieru oraz produkcji materiałów graficznych (przeczy(...)
»