Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Protesty ekologów i prawo(...)

Polskie prawo gwarantuje organizacjom społecznym możliwość sprzeciwu na etapie planowania inwestycji i bezpośrednio przed jej realizacją. Akcje i protesty zmierzające do wstrzymania inwestycji powinny być rzetelnie uzasadnione. Są słuszne w przypadkach, gdy funkcjonowanie nowych obiektów łączy się z emisją zanieczyszczeń, wzmożonym hałasem, zagrożeniem zdrowia lub znacznym obniżeniem komfortu życia okolicznych mieszkańców, dewastacją środowiska czy zniszczeniem cennych przyrodniczo siedlisk lub (...)
»

PPP w prawodawstwie unijn(...)

Ze względu na rosnące znaczenie przedsięwzięć typu PPP Komisja Europejska uznała, że należy zbadać, czy istniejące przepisy wspólnotowe odpowiednio realizują zadania udzielania zamówień lub koncesji partnerstwu publiczno-prywatnemu. Powinno to umożliwić Komisji ocenę, czy istnieje potrzeba wyjaśnienia, uzupełnienia lub poprawienia europejskiego prawa w tym zakresie. W tym celu 30 kwietnia 2004 r. Komisja przyjęła „Zieloną Księgę” w sprawie partnerstwa publiczno-prywat(...)
»