Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, tereny zieleni to tereny wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, znajdujące się w granicach wsi o zwartej zabudowie lub miast, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe. Dziś cieszy fakt, że coraz więcej nowych planów zagospodarowania przestrzennego uwzględnia obszary przeznaczone pod zieleń publiczną. Samorządowcy coraz częściej pamiętają o atutach przypisanych terenom zielen(...)
»

Przesiewacze bębnowe(...)

Przesiewacze bębnowe  Nazwa firmy Agrex Arcon ul. Puławska 372 02-819 Warszawa tel./fax (022) 641 05 05 (...)
»