Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

„Cztery pokoje”(...)

Sezon wakacyjny w pełni, tymczasem nie tylko ze względu na sprzyjającą, póki co, aurę w sektorze biopaliw coraz goręcej. Temperatura rośnie nie tylko wtedy, kiedy spojrzymy na nasze krajowe podwórko, ale także jeśli przyjrzymy się arenie europejskiej. Ale po kolei. Mija kolejny miesiąc (gdy piszę ten tekst, to akurat siódmy), a NCW na 2014 r. jak nie było, tak nie ma. Jeszcze w lutym br. Koalicja na rzecz Biopaliw przestrzegała Ministerstwo Gospodarki, że zbyt długie przeciąganie prac nad now(...)
»

Ocena oddziaływania na śr(...)

Opublikowana z 3 października 2008 r. ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tzw. ustawa OOŚ) jest konsekwencją uwzględnienia zarzutów wystosowanych wobec Polski przez Komisje Europejską.   Związane one były m.in. z nieprawidłową transpozycją dyrektywy Rady 85/337/EWG z 27 czerwca 1985 r. (z późn. zm.) w sprawie oceny skutkó(...)
»