Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Efektywność energetyczna (...)

W 2006 r. rząd USA wyda na programy efektywności energetycznej ponad 847 mln dolarów1. Podobnie ogromną wagę do efektywnego wykorzystania energii przywiązują kraje starej Unii Europejskiej oraz Japonia, Australia i Kanada. We wszystkich tych krajach stworzono systemy finansowego wspierania efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii, kreując w ten sposób rynek na nowe produkty i usługi. Systemy te stały się integralną częścią polityki energetycznej oraz(...)
»

Brytyjski system komputer(...)

Znając gatunek, lokalizację, rozmiar, wiek oraz ogólny stan zdrowotny każdego drzewa, można znacznie lepiej zarządzać całym drzewostanem. Doświadczenia Brytyjczyków pokazują, że szczegółowa inwentaryzacja drzew, choć kosztowna, pomaga zminimalizować ryzyko wypadków, a także przynosi zarządcom wymierne oszczędności. Drzewa są nieodłącznym fragmentem krajobrazu i ważną częścią terenów zurbanizowanych. Opinia publiczna i środowisko naukowe zdają się coraz częściej zauw(...)
»