Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Nowa rola planów gospodar(...)

Ustawa z 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU nr 175, poz. 1458) przyniosła istotne zmiany w zakresie planowania w gospodarce odpadami. Pozornie zmiany, jakich dokonano w rozdziale 3 ustawy o odpadach – zatytułowanym Plany gospodarki odpadami – nie są wielkie. Trzeba jednakże pamiętać, że nie są to jedyne przepisy, które uległy zmianie w omawianym zakresie. Pierwszym zagadnieniem, na które warto zwrócić uwagę, je(...)
»

Dyrektor i Heraklesi(...)

W połowie października br. podczas XXXV Zjazdu Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast w Karpaczu rozstrzygnięto konkurs na Dyrektora Roku 2008. Tytuł ten uzyskał Piotr Przygoński, prezes Zarządu Alba Wrocław. Oprócz niego do nagrody nominowani byli: Andrzej Kaczmarek – prezes Zarządu bełchatowskiego Eko-Regionu, Tadeusz Kluba – prezes Zarządu gdyńskiego Przedsiębiorstwa Robót Sanitarno-Porządkowych Sanipor, Lech Matuszak – prezes Z(...)
»