Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

A miało być inaczej ...(...)

Gminy zrzeszone w spółce długo i z nadzieją czekały na zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dotyczące wykreślenia obowiązku przeprowadzania referendum przy przejmowaniu od mieszkańców obowiązku usuwania odpadów w zamian za stałą opłatę wnoszoną na specjalne konto gminy. Spółka „Beskid” oraz gminy przygotowały nowy program poprawiający skuteczność racjonalnego usuwania i zagospodarowania odpadów. Polega on na uruchomieniu sortowni mechanicznej ora(...)
»

Oczyszczalnia „WARTA” okr(...)

Oczyszczalnia Ścieków „Warta” w Częstochowie zdobyła pierwsze miejsce w kategorii „Produkt bądź usługa budowlana” w konkursie Jurajski Produkt Roku 2015. Na uznanie członków kapituły konkursowej zasłużył sposób realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków „Warta” SA w Częstochowie, Centralna Przepompownia Ścieków przy ul. Żabiej” oraz jej zakres i ważkość. Wręczenie statuetki Jurajskiego Produktu Roku 2015 nastąpiło 15 stycznia 2016 r. po(...)
»