Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Znaczenie energii odnawia(...)

Niewielkie zasoby wodne Polski powodują, iż znaczna część małych elektrowni wodnych (MEW) dysponuje mocami zainstalowanymi poniżej 100 kW. Poprzez modernizację agregatów prądotwórczych moc istniejących elektrowni wodnych można zwiększyć o 20-30%. Liczbę MEW funkcjonujących w Polsce szacuje się na ok. 600, a ich moc na 160 MW, tj. ok. 0,4% produkcji energii elektrycznej w kraju. Dzięki temu unika się rocznie emisj(...)
»

Polityka środowiskowa w W(...)

Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zmieniła się w zasadniczy sposób perspektywa rozwoju. Pojawiły się nowe możliwości i cele, ale także potrzeba niezbędnych przemian. Najważniejsze jest jednak to, że wraz z integracją dostępne stały się instrumenty, które pozwolą przyspieszyć r(...)
»