Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Aluminiowa puszka do napo(...)

Recykling jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż przemysłu w Polsce. Szczególnie recykling opakowań, których wprowadzona w 2002 roku na rynek całkowita masa wyniosła ok. 3,1 mln ton. Stał się on wiodącym tematem dla biznesu, lokalnych samorządów i organizacji ekologicznych. Dla biznesu, gdyż jest to dzia(...)
»

Najsłabsze ogniwo(...)

Fundamentem nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest jego regionalizacja. W każdym regionie wojewódzki plan gospodarki odpadami (WPGO) wskazał regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK-i), do których mają trafiać wszystkie zebrane w danym regionie zmieszane odpady komunalne, odpady zielone i inne bioodpady oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych. Tak wygląda to w teorii, czyli w przepisach ustawowych, które – wydaje się – nie pozostawiają (...)
»