Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

(O)cena nowelizacji(...)

Ministerstwo Środowiska planuje ograniczyć liczbę składowisk odpadów. W tym celu przygotowywana jest nowelizacja rozporządzenia o opłatach za korzystanie ze środowiska. Zakłada ona m.in. podwyżkę ceny za składowanie odpadów. Dariusz Matlak prezes PIGO Strategia ograniczenia liczby składowisk jest ze wszech miar pozytywna. Nadal bowiem tolerowane jest istnie(...)
»

Jak powstało prawo(...)

Całkowicie nowy – nawet co do konstrukcji oraz ilości artykułów – jest projekt słynnej już ustawy zmieniającej ustawę o odpadach oraz niektóre inne ustawy, który został opatrzony datą 11 lutego 2005 r. W tym projekcie, jak wiadomo, idzie przede wszystkim o zmianę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, „opakowaną” w lekko tylko sporne i rzeczywiście wymuszone unijnym prawem regulacje. Ponieważ z oświadczeń przedstawicieli MŚ wynika, że dalej to(...)
»