Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Odpowiedzialność za pielę(...)

Na gruncie obowiązujących przepisów prawa nigdzie nie określono, co kryje się pod pojęciem niewłaściwych zabiegów pielęgnacyjnych. Dlatego też prawidłowość ich wykonania powinna być oceniana z punktu widzenia nauk dendrologicznych. W dobie szybkiego rozwoju cywilizacyjnego zieleń znajdująca się na obszarach zurbanizowanych pełni wiele mocno zróżnicowanych funkcji, poczynając od kulturowych (np. zabytkowe parki), przez gospodarcze (drzewa wykorzystywane w (...)
»

Topinambur – altern(...)

W ostatnich latach prowadzone są bardzo intensywne badania dotyczące pozyskania energii ze źródeł odnawialnych, w tym z biomasy. W dotychczasowych badaniach naukowych skupiono się głównie na pozyskaniu jej ze słomy roślin zbożowych, wierzby wiciowej, miskantu oraz ślazowca pensylwańskiego. Niewiele jest natomiast badań odnośnie wykorzystania na ten cel róży wielokwiatowej i topinamburu. Topinambur – słonecznik bulwiasty (Helianthus tuberosus L.) pochodzi z Ameryki Pn(...)
»