Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ewidencjonowanie zabytkow(...)

Samorządy gminne na mocy ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad nimi (DzU nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) zobowiązane są do ochrony zabytkowych obiektów znajdujących się na ich obszarach. Należą do nich także tereny zabytkowej zieleni, które muszą być najpierw zewidencjonowane. Ochrona zabytków ma polegać m.in. na podejmowaniu działań mających na celu: "zapewnienie warunków prawnych, organizacyj(...)
»

Belownice do makulatury(...)

Pełna wersja tabeli do pobrania w formacie PDF. (...)
»