Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zezwolenia na wycięcie dr(...)

Regulacja zasad usuwania drzew i krzewów zawsze generowała wiele wątpliwości, a w konsekwencji sporów. Świadczy o tym m.in. bogate orzecznictwo. Jedną z przyczyn takiego stanu były z pewnością częste zmiany omawianych przepisów (nie zawsze przemyślane) i brak precyzji. Niektórych wątpliwości jednak nie sposób uniknąć. Jednym z kluczowych zagadnień jest ustalenie katalogu sytuacji, w których na usunięcie drzewa nie jest potrzebne zezw(...)
»

BIP – czarno na bia(...)

Od 1 lipca każda jednostka gmina powinna publikować na swojej witrynie WWW Biuletyn Informacji Publicznej (BIP). Ustawa o dostępie do informacji publicznej artykułuje prawo każdego obywatela do dostępu do informacji o sprawach publicznych. Zobowiązuje jednocześnie władze publiczne oraz podmioty wykonujące zadania publiczne do udostępniania tzw. informacji publicznej. Nar(...)
»