Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Lekcja o odpadach: makula(...)

Pytając polskie społeczeństwo, czy makulaturę należy selektywnie zbierać i poddawać recyklingowi, usłyszymy deklaratywne „tak”. Jednak gdy przeanalizujemy stan wiedzy z zakresu dalszego postępowania z tym surowcem, to zaczną się problemy. Niestety, Polacy bardzo często nawet nie wiedzą, gdzie i w jaki sposób można oddać niepotrzebny papier lub tekturę. Nie tylko brakuje świadomości, ale też motywacja do tego typu działania okazuje się niewystarczająca. Jeżeli edukac(...)
»

Zarząd ZMP w Międzyzdroja(...)

Podczas posiedzenia Zarządu ZMP w Międzyzdrojach, które odbyło się 31 sierpnia br., zaopiniowano projekty ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o podatku dochodowym, o drogach publicznych i ochronie przeciwpożarowej. Zdaniem członków Zarządu ZMP, resortowy projekt ustawy o planowaniu przestrzennym nie spełnia postulatów, które już od dawna są formułowane przez środowisko samorządowe, np. w kwestii zastąpienia uzgodnień planów opiniami. Przedstawiciele miast wskazywali na niecz(...)
»