Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Belgia i jej tereny ziele(...)

Silna defragmentacja krajobrazu, spowodowana industrializacją, wywołuje poczucie chaosu w przestrzeni Belgii. Tak wielki błąd w planowaniu przestrzennym stanowi problem dla współczesnych twórców krajobrazu, gdyż zagospodarowany i zdewastowany obszar trudno zmodyfikować. Obecnie w Belgii wiele czasu i uwagi poświęca się poszukiwaniom rozwiązań zapewniających zrównoważony rozwój gospodarki przestrzennej i naprawę tego, co zniszczone. Obszar Belgii odpowiada powierzchn(...)
»

Paliwa alternatywne – odp(...)

Pojęcie „paliwo alternatywne” występuje w polskim prawie w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (DzU nr 112, poz. 1206). Znalazło się tam w grupie 19 „Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych” jako rodzaj odpadów o kodzie 19 12 10 „Odpady palne (paliwo alter(...)
»