Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Dość spychania OZE na mar(...)

Członkowie, sympatycy i goście Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej 28 stycznia br. wzięli udział w spotkaniu, którego celem było podsumowanie działań ZP FEO w 2012 r., ocena bieżącej sytuacji na rynku odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce oraz perspektyw dla branży. Przybyłych gości przywitał prezes Zarządu ZP FEO Grzegorz Wiśniewski, który przestawił, jego zdaniem, najistotniejsze działania Związku oraz cele strategiczne na kolejne lata. – Najważniejszymi stra(...)
»

Od redakcji(...)

Kolejny rok zbliża się ku końcowi. Rok ważny ze względu nie tylko na nasze przystąpienie do Unii Europejskiej, ale także na zmiany, które wprowadzono w naszym ustawodawstwie, szczególnie w zakresie ochrony środowiska. Prócz korzyści wynikających z przynależności Polski do struktur unijnych, mamy również całe mnóstwo spraw „do załatwienia” albo jeszcze „niezałatwionych”. Dużą część tych problemów stanowią zagadnienia dotyczące gospodarki odpadami. Miejsce na piedestale zaj(...)
»