Wszystkie artykuły w kategorii: "Na regale"

Polecane artykuły:

Trudna inwestycja –(...)

Budowa oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych czy spalarni z reguły wywołuje opór społeczności lokalnej. Dlatego samorząd, przystępując np. do kompleksowego uporządkowania gospodarki odpadami w gminie, staje przed problemem zorganizowania konsultacji społecznych, przygotowujących mieszkańców do pozytywnego odbioru planowanych inwestycji. Pozyskanie przyzwolenia mieszkańców dla tego typu inwestycji wymaga, zarówno w sensie formalnym, jak i praktycznym, uruchomienia (...)
»

Zielone strony miejskiego(...)

Ogrody społeczne to doskonały przykład zieleni, która może aktywizować i edukować mieszkańców miast. Łączą ogrodnictwo z partycypacją społeczną oraz edukacją przyrodniczą i ekologiczną. Początki ogrodnictwa miejskiego sięgają XIX w. W rozwijających się gwałtownie miastach Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii zaczęto wówczas tworzyć ogrody, w których najubożsi mieszkańcy mogli produkować tanią żywność na swoje potrzeby, a także spędzać czas w naturalnym otoczeniu(...)
»