Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Produkcja paliw gazowych (...)

Najpopularniejszym sposobem unieszkodliwiania odpadów w Polsce jest ich składowanie. Jednak po zdeponowaniu odpadów na składowisku problem ich unieszkodliwienia się nie kończy, bowiem podlegają one przemianie w wyniku działalności mikroorganizmów, rozkładających frakcję biodegradowalną na prostsze związki organiczne oraz powodujących częściową ich mineralizację. W wyniku tych przemian powstaje szereg związków o różnej konsystencji, z których część, stanowiąca tzw. biogaz, emitowana jest do at(...)
»

Informator(...)

Odpady niebezpieczne Od 8 kwietnia obowiązuje znowelizowane Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. W rozporządzeniu znalazły się zarówno przepisy całkiem nowe, jak również rozwiązania legislacyjne precyzujące zasady dotychczas obowiązujące. Na przykład odpady medyczne mają być spalane w specjalnych instalacjach, lub razem z odpadami komunalnymi, ale w zgodzie z w(...)
»