Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Suche wrzosowiska (...)

Siedlisko przyrodnicze „Suche wrzosowiska” łatwo rozpoznać w terenie, choć nie jest wcale częste. Co interesujące, siedlisko to jest pochodzenia antropogenicznego, czyli do jego powstania, istnienia i funkcjonowania przyczynił się człowiek. Nie jest to zarzut, gdyż pochodzenie suchych wrzosowisk nie umniejsza ich znaczenia przyrodniczego. Nie jest to zresztą jedyne siedlisko przyrodnicze o pochodzeniu antropogenicznym. Wystarczy wspomnieć omawiane wcześniej cenne (...)
»

Na wysokim poziomie(...)

Pracownicy z ośrodków naukowych z całego kraju, kadra techniczna z wielu wiodących pod względem technologicznym oczyszczalni ścieków oraz znaczna liczba przedstawicieli administracji publicznej wzięli udział w XIV Konferencji Naukowo-Technicznej z cyklu „Aktualne Problemy Gospodarki Wodno-Ściekowej”. fot. R. Malmur Konferencja, którą h(...)
»