Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Stacja Paliw 2009 (...)

Polska Izba Paliw Płynnych (PIPP) już po raz szesnasty zorganizowała Międzynarodowe Targi „Stacja Paliw”, które odbyły się w Warszawie w dniach 6-8 maja br. Patronat honorowy nad targami objęło: Ministerstwo Gospodarki, Urząd Regulacji Energetyki, Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, Krajowa Izba Gospodarcza, Główny Urząd Miar, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftą oraz Instytut Nafty i Gazu. Tegoroczną imprezę odwiedziło ok. (...)
»

Dobre rokowania(...)

Pozytywną ocenę Najwyższej Izby Kontroli w zakresie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego otrzymało 50 beneficjentów, objętych kontraktami wojewódzkimi. Stwierdzone uchybienia nie miały istotnego wpływu na kontrolowaną działalność. Czynności kontrolne przeprowadzono od czerwca do grudnia 2006 r. Oprócz beneficjentów inspekcją objęto również resorty rozwoju regionalnego (wykonującego funkcję Instytucji Zarządzającej ZPORR) oraz fin(...)
»