Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dyrektywa 2009/30/WE a bi(...)

 Implementacja zapisów dyrektywy do polskiego prawa zostanie dokonana poprzez nowelizację ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz wydanie rozporządzeń wykonawczych. W Ministerstwie Gospodarki trwają prace związane z wprowadzeniem rozwiązań przewidzianych w prawie wspólnotowym. Przyczynić się powinny do utrzymania tendencji wzrostowej w zakresie stosowania biokomponentów w transporcie, zaobserwowanej w roku ubiegłym.(...)
»

Instalacja suszarni i spa(...)

 Realizacja kontraktu na zaprojektowanie i wykonanie suszarni i spalarni w ramach II fazy projektu „Gospodarki wodno-ściekowej dla Olsztyna” przesunęła się o ponad rok. Stopień zaawansowania inwestycji jest bardzo wysoki, ale należy przyznać, że wykonawca nie zawsze był w stanie sprostać wymogom zamawiającego, zawartym w kontrakcie. Przedsięwzięcie ma być zakończone w 2009 r. Dostarczone wcześniejsze wersje dokumentacji technicznych w większości wy(...)
»