Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Książki nadesłane(...)

SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE W ŚCIEKACH Z WYBRANYCH BRANŻ PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO Krystyna Urbanowicz, Alina Ruszczycka-Jakubiak, Beata B. Kłopotek Monografia prezentuje wyniki analizy zagranicznych i polskich uregulowań prawnych dotyczących zrzutu ścieków, wyniki analizy gospodarki wodno-ściekowej różnych zakładów przemysłu chemicznego, wytyczne optymalizacji gospodarki wodno-ściekowej. Przeprowadzona analiza gospodarki wodno-ściekowej w zakładach dotyczyła: rodza(...)
»

Zakłady pracy chronionej (...)

Zakłady pracy chronionej są z zasady zwolnione z obowiązku ponoszenia opłat, ale zostały pozbawione tego przywileju odnośnie opłaty produktowej przewidzianej w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (zwanej ustawie o obowiązkach przedsiębiorców). Wątpliwości budzi konstytucyjność rozporządzenia Ministra Finansów, który zakłady pracy chronionej tego przywileju pozbawił. Tytułem wprowadzen(...)
»