Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Pozytywnie o własności od(...)

Podczas posiedzenia w Wieliczce 15 kwietnia br. członkowie Zarządu ZMP przyjęli pozytywne stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kategoryczny sprzeciw natomiast wyrażono wobec projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, który nakłada na gminy i powiaty nowe zadania bez zapewnienia środków finansowych na ich realizację. Z satysfakcją przyjęto zapis w projekcie ustawy o publicznej (...)
»

Ogrodnik miejski. (Nie)za(...)

Wieloletnie zaniedbania i brak spójnej polityki w zakresie zarządzania zielenią przyczyniły się nie tylko do pogorszenia jej jakości, ale również do zmniejszenia jej ilości w wielu polskich miastach. Aby poprawić tę sytuację, coraz częściej przywraca się znaną z XIX w. funkcję ogrodników miejskich. Stanowisko ogrodnika miejskiego narodziło się w XIX(...)
»