Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Odpadowa stagnacja(...)

Mijają kolejne miesiące zastoju w gospodarce odpadami, a przedtem nie były dostrzegane zgłaszane uwagi o możliwości zaistnienia obecnej sytuacji. Wiele zakładów z branży gospodarki odpadami, które ograniczają masę składowanych odpadów, a tym samym wypełniają zobowiązania Polski, zostało pozostawionych bez pomocy państwa. Utrata miejsc pracy w zlikwidowanych zakładach nie interesuje resortu środowiska, za bezrobocie odpowiedzialny jest inny minister, i to on m(...)
»

„Segreguję – nie widzę pr(...)

Właściwe segregowanie odpadów, mimo że promowane przez instytucje rządowe oraz organizacje ekologiczne, nie jest wykonalne dla wszystkich. Grupą, która wciąż napotyka na bariery w tym obszarze, są osoby niewidome oraz słabowidzące, stanowiące, wg GUS-u, 5% polskiego społeczeństwa. Dzięki motywacji do bycia samodzielnym, osoby niewidome i słabowidzące dobrze radzą sobie z codziennymi czynnościami. Nie inaczej jest ze zbiórką selektywną – oddzielanie szkła, papieru or(...)
»