Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Bezkrwawa rewolucja(...)

Mija pierwsze półrocze funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami, nazywanego „rewolucją odpadową”. Jest to doskonała okazja do pierwszych wniosków i podsumowania problemów, jakie pojawiły się przy okazji wdrażania zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadzającej istotne zmiany mające na celu zapewnienie spójności polskich przepisów z wymogami Unii Europejskiej. Istnieją jednak kwestie formalnoprawne, których wprowadzenie zwiększyłoby wa(...)
»

Z unijnego podwórka(...)

Przyjazna ocena środowiskowa By ułatwić władzom państw członkowskich i wykonawcom radzenie sobie ze skutkami, jakie wywierają na środowisko projekty budowlane, 29 stycznia br. Komisja Europejska opublikowała dyrektywę dotyczącą oceny oddziaływania na środowisko. Celem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko je(...)
»