Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Etapowe wejście w życie u(...)

Po kilku latach rynek energii w końcu doczekał się uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii (ustawa o OZE). Niezależnie od oceny wprowadzonych przepisów, przyjęcie nowej ustawy ma fundamentalne znaczenie dla wszystkich uczestników rynku. Kiedy zatem ustawa wchodzi w życie? Termin wejścia w życie ustawy Odpowiedź na to pytanie tylko pozornie wydaje się prosta. Analiza zawartych w ustawie przepisó(...)
»

Wybrane zagadnienia związ(...)

W ostatnich latach coraz więcej uwagi zwraca się na racjonalne odprowadzanie wód deszczowych. Jest to związane z obserwowanym obniżeniem się zwierciadła wód gruntowych na terenach zurbanizowanych, a także z problemami wynikającymi z eksploatacji systemów kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej. Ujemne skutki uszczelniania powierzchni terenu, uwidaczniają się we wzroście szybkości spływu powierzchniowego wód opadowych do odbiornika, co powoduje wzrost stanów wód powodziowych, przy intensywnych(...)
»