Wszystkie artykuły w kategorii: "Wokół odpadów"

Polecane artykuły:

Jak likwidować odory?(...)

W Polsce problem zapachowej uciążliwości obiektów komunalnych i przemysłowych nie jest jeszcze unormowany pod względem prawnym i metodycznym, mimo iż Ministerstwo Środowiska nie szczędziło wysiłków, by wprowadzić w życie odpowiednie przepisy. Brak polskich norm w zakresie metod oceny intensywności odorów i przepisów określających ich oddziaływanie na środowisko uniemożliwia zarówno nakazywanie ograniczania emisji odorów, jak i egzekwowanie nakazów przez organy ochrony środowiska. Obec(...)
»

Jak dobrze żyć z wodą?(...)

Woda to jeden z najgroźniejszych żywiołów. Gdy jest jej za wiele, potrafi zniszczyć ludzki dorobek i życie, skanalizowana pozwala lepiej funkcjonować. W Polsce, gdzie ponad 60% ludności mieszka w miastach, ta zasada jest coraz powszechniej rozumiana. W ostatnich latach, w związku ze zmianami klimatu, nasilają się ekstremalne zjawiska pogodowe. Musimy zatem coraz mądrzej dostosowywać się do nowych zjawisk i zapobiegać szkodom, jakie wodny żywioł może spowodować.(...)
»