Wszystkie artykuły w kategorii: "Wokół odpadów"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Nie jest możliwe, aby wodomierze instalowane w układach dystrybucji wody – zaczynając od miejsc zasilania sieci wodociągowych, a kończąc na przewodach w instalacjach domowych – pełniły funkcję przyrządu pomiarowego. Taki przyrząd powinien w sposób ciągły mierzyć objętość przepływającej wody z zadaną, w miarę wysoką dokładnością, taką samą (albo niewiele się różniącą) w każdym miejscu pomiaru. O organizacyjnych i technologicznych powodach braku takich możliwości można poczytać wewnątr(...)
»

Zielone dachy a miejska w(...)

Miejska wyspa ciepła powstaje w rejonach miasta, gdzie istnieją obiekty o wysokim współczynniku nieprzepuszczalności w przypadku gwałtownego wzrostu temperatury. Do zjawisk ekstremalnych zaliczamy także intensywne deszcze, które powodują przeciążenie sieci kanalizacji deszczowej. W celu ustabilizowania sytuacji proponuje się wprowadzenie zielonej infrastruktury. Technologia zielonych dachów na budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej wpisuje się w zrównow(...)
»