Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Zmiany zasad ustanawiania(...)

Nowelizacja kodeksu cywilnego, która weszła w życie 3 sierpnia 2008 r., zmodyfikowała treść art. 49 k.c. (nadającego urządzeniom służącym do przesyłania mediów status odrębnych od gruntu rzeczy ruchomych) oraz wprowadziła do polskiego prawa instytucję służebności przesyłu (art. 3051 inastępne k.c.). Aktualnie toczą się prace nad kolejną zmianą przedmiotowych przepisów, która ma uwzględnić ponad dwuletnią praktykę ich stosowania(...)
»

Świadectwa pochodzenia - (...)

W przypadku nowych instytucji prawnych, zwłaszcza dotyczących skomplikowanych dziedzin, dopiero zderzenie przepisu prawnego z rzeczywistością ukazuje jego przydatność dla osiągnięcia celów, które postawił prawodawca. Wraz z wprowadzeniem do polskiego systemu prawnego świadectw pochodzenia (ŚP) pojawiło się kilka problemów natury praktycznej i interpretacyjnej. Kolejna nowelizacja ustawy Prawo energetyczne (P.e.)1 miała usprawnić system gwarancji pochodzenia. Jednak war(...)
»