Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Terapia przez zieleń(...)

Reintegracja społeczna i zawodowa ludzi, którym grozi wykluczenie społeczne, może współgrać z zarządzaniem, utrzymaniem i przebudową terenów zielni. Z powodzeniem takie działania prowadzone są w Międzychodzie, czego najlepszym dowodem jest Park im. Oskara Tietza. Tablica informacyjna przy(...)
»

Hortiterapia bez tajemnic(...)

21 sierpnia br. odbędzie się w Poznaniu III Konferencja Naukowo-Warsztatowa „Hortiterapia jako element wspomagający leczenie tradycyjne”. Organizator – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – zaprasza na niezwykle ciekawą dyskusję o coraz modniejszej terapii z wykorzystaniem roślin. Piotr Lewandowski z  Instytutu Budownictwa i Geoinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu spróbuje odpowiedzieć na pytanie, dlaczego mimo wzras(...)
»