Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Niebezpieczne mieszaniny (...)

Poważnym problemem w niemal każdym laboratorium chemicznym są pozostałości poreakcyjne, resztki niewykorzystanych i nienadających się do wykorzystania odczynników, zużyte rozpuszczalniki itp. Z reguły, ze względu na oszczędność miejsca, odczynniki takie zlewane są do jednego bądź kilku naczyń przed przekazaniem ich do unieszkodliwienia lub wręcz zlewane po to, aby w wyniku zachodzących reakcji chemicznych powstała mieszanina znacznie mniej niebezpieczna i reaktywna, a więc łatwiejsza do trans(...)
»

Zmierzając do unii energe(...)

Zbudowanie stabilnej europejskiej unii energetycznej, której podstawą ma być przyszłościowa polityka w dziedzinie klimatu, jest jednym z celów Komisji Europejskiej Jeana-Claude’a Junckera. Europejska unia energetyczna, której cele ustanowiono w lutym ub.r. roku w strategii ramowej, ma zapewnić konsumentom w UE – zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom – bezpieczny, zrównoważony, konkurencyjny i przystępny cenowo dostęp do energii. Urzeczywistnienie tego(...)
»