Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Ofensywa w Poznaniu?(...)

Każda organizacja pozarządowa stara się określić sens swojego istnienia i funkcjonowania. Polska Izba Ekologii ma to szczęście, iż posiada wyraźne cele i zadania. Niemniej jako organizacja skupiająca podmioty prawne poszukuje również drogowskazu nakierowanego na rzeczywisty rozwój gospodarczy oraz bezpośrednie ugruntowanie i rozwój firm. Dziedziną najmilszą PIE jest określony w statucie zrównoważony rozwój i ochrona środowiska. Tym samym może być ona pośrednim uczestnikiem postępowań wodnoprawny(...)
»

Słownik angielsko-polski(...)

gas-tight - where, at any point outside the influence of a gas control system, the concentration of flammable gas from landfill gas is less than 1% and that of carbon dioxide is less than 0,5%. Gazoszczelność generator (of waste) - any person whose activity productions wastes or, if person is not known, the person who is in possession and/or control of those wastes. Wytwarzający odpady geological formation - an assemblage of ro(...)
»