Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Celowa inwestycja(...)

Agnieszka Dąbrowska Już niedługo będzie otwarty nowy Zakład Utylizacji Odpadów w Długoszynie. Jest to inwestycja Celowego Związku Gmin CZG-12. Chociaż na terenie Zakładu prowadzone są jeszcze prace budowlane to już robi on na zwiedzających wrażenie. Działanie Związku nie ogranicza się jednak tylko do budowy Zakładu. Na terenie CZG-12 prowadzona jest z dużym powodzeniem i efe(...)
»

Rok z sukcesami(...)

2 listopada ub.r. rozpoczęło działalność Biuro Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej. Pierwsza rocznica jest dobrą okazją do dokonania pewnych podsumowań. Tworząc PIGEO, postawiliśmy sobie trzy główne cele: kreowanie warunków formalno-prawnych sprzyjających rozwojowi OZE w Polsce, wspieranie nowych inwestycji realizowanych przez członków Izby oraz zintegrowanie środowiska działającego na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce. Chcieliśmy to osiągnąć poprzez działanie w trzech(...)
»