Wszystkie artykuły w kategorii: "Wokół odpadów"

Polecane artykuły:

Koncepcja instalacji sani(...)

Na terenach o niskiej intensywności użytkowania nie ustają poszukiwania tanich i technicznie prostych sposobów zagospodarowania ścieków. Potrzeba zmiany dotychczasowego sposobu myślenia wymaga podejmowania działań zmierzających w kierunku zmniejszenia presji na środowisko przez kształtowanie proekologicznych wzorców. Technologie z zastosowaniem toalet separujących całkowicie rozwiązują problem gospodarki ściekowo-osadowej, zapewniając przy tym przyrodnicze wykorzys(...)
»