Wszystkie artykuły w kategorii: "Recykling odpadów"

Polecane artykuły:

Zagadnienia prawne związa(...)

Wśród obowiązujących w Polsce – w zakresie poprawy jakości gospodarki wodno-ściekowej – bardzo ważnych dokumentów prawnych odnoszących się do przydomowych oczyszczalni ścieków znajduje się norma PN-EN 12566. Norma zharmonizowana 12566 została podzielona na siedem zasadniczych części. Na rysunku 1 przedstawiono graficznie podział normy EN 12566 dotyczącej małych oczyszczalni ścieków – do 50 OLM (obl(...)
»

Pomoc publiczna dla prze(...)

Na system wsparcia państwa skierowany do energetyki odnawialnej składa się z jednej strony pomoc publiczna, a z drugiej ingerencja państwa, w postaci nakładania obowiązków na niezależne podmioty. Pomoc publiczna jest przede wszystkim kategorią ekonomiczną. Jednak państwo nie może jej stosować dowolnie. Jej podstawy zostały unormowane w systemie prawnym. Polski prawodawca uznał, iż skutki wzrostu udziału czystej energii w całkowitej konsumpcji energii są na tyle ważne dl(...)
»