Wszystkie artykuły w kategorii: "Recykling odpadów"

Polecane artykuły:

Przełomowy, ale i trudny (...)

  Rok 2010 jest okresem pełnym wyzwań dla energetyki odnawialnej. Ze wzrostem gospodarczym wiąże się zwiększanie liczby inwestycji, w tym tych mających na celu wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE).   Pomimo dość dużych nakładów inwestorskich, jakie należy ponieść, sygnały płynące z sektora potwierdzają gotowość do perspektywicznego rozwoju OZE w transporcie, w dziedzinie energii elektrycznej, a także w zakresie ogrze(...)
»

Odpady "po nowemu"(...)

Pod koniec listopada 2012 r. posłowie przyjęli ustawę o odpadach. Implementuje ona dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów (tzw. dyrektywę ramową), stanowiącą fundamentalny akt prawny dotyczący gospodarki odpadami w Unii Europejskiej.   W ustawie zdefiniowano podstawowe pojęcia w zakresie gospodarki odpadami, określono zasady postępowania z nimi, obowiązki podmiotów wytwarzających odpady, posiadaczy odpadów gosp(...)
»