Wszystkie artykuły w kategorii: "Raport"

Polecane artykuły:

Klon polny(...)

Spośród ok. 190 gatunków i podgatunków klonów występujących na Ziemi w Polsce dziko rosną trzy. Są nimi: klon pospolity (zwyczajny) – Acer platanoides, najpospolitszy i najczęściej uprawiany; jawor – A. pseudoplatanus i polny – A. campestre, najmniej liczny. Klon polny jak dotąd jest niedoceniany w uprawie. Tymczasem charakteryzuje się licznymi zaletami, predysponującymi go do szerokiego stosowania na różnego rodzaju mi(...)
»

Niska emisja- sprawa wyso(...)

Nieodpowiedni stan techniczny instalacji kotłowych centralnego ogrzewania, przestarzałe i niesprawne urządzenia grzewcze, niska jakość węgla i drewna, spalanie w piecach, kotłach c.o. odpadów, a także nieodpowiedni stan instalacji kominowych – to główne przyczyny niskiej emisji. Jej skutki mogą być bardzo poważne zarówno dla zdrowia człowieka, jak i dla środowiska. Istotnym elementem środowiska przyrodniczego, oddziałującym w sposób bezpośredni na zdrowie, a tym sam(...)
»