Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Zagospodarowanie „d(...)

Jakakolwiek analiza dotycząca opracowania neutralizacji wód opadowych oparta jest na kilku wielkich mitach. Pierwszy z nich to definicja ścieków powstających z wód opadowych. Drugim jest sam tytuł takiego opracowania, a trzecim – jego rozszerzona treść. Definicja ścieków Pierwszy mit wynika z wielu przyczyn, a głównie z braku zrozumienia prostych spraw przez tworzących prawo. Następnym jest brak jakiegokolwiek współdziałania kilku resortów na szczeblu centralnym,(...)
»

Kalendarium działań ZPGO(...)

W czasie obrad Zarządu Związku 15 kwietnia br. omówiono zadania związane z prezentacją jego stanowiska w sprawie proponowanych przez rząd zmian legislacyjnych, a także zaakceptowano projekt badawczy związany z ujawnieniem całego spektrum działań samorządów skierowanych przeciw przedsiębiorcom. Uchwałą Zarządu przyjęto nowych członków.Podczas Międzynarodowych Targów Gdańskich Irena Litkowiec-Senderska, wiceprzewodnicząca Związku, przedstawiła 21 kwietnia br. profil Związku w aspe(...)
»