Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Drzewa i krzewy w planie (...)

Konflikt interesów pomiędzy organami administracyjnymi a posiadaczami nieruchomości może nastręczać wiele problemów w zakresie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dlatego warto zapoznać się bliżej z rozwiązaniami dotyczącymi gospodarowania wysoką zielenią w obrębie miast i wsi. W zasadniczej części podstawy prawne ochrony drzew i krzewów zostały uregulowane w Ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2009 r. nr 151, poz. 1220(...)
»

Planowanie zintegrowane(...)

Planowanie jest jedną z klasycznych funkcji zarządzania. Plan jest w tym rozumieniu opisem sekwencji przyszłych działań dla osiągnięcia wyznaczonych celów. To rozumowanie nie w pełni pasuje do planów zagospodarowania przestrzennego, co rodzi szereg nieporozumień. Zwykło się mówić, że planuje ten, kto chce coś zrobić. Ponieważ funkcje planowania przestrzennego odbiegają nieco od potocznych definicji, w okresie transformacji systemowej zaczęto traktować je podejrzliwi(...)
»