Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Uwzględnić lokalne uwarun(...)

Z Witoldem Zińczukiem, przewodniczącym Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami, rozmawia Justyna Okołowicz Od kiedy trwają prace nad tzw. standardami w gospodarce odpadami? Prace te zostały zapoczątkowane w 2001 r. i brały w nich udział organizacje branżowe, włączył się również Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ekologii Miast. Są one kontynuowane, ale nie ma namacalnych efektów. Szansa na finalizację tych prac była, kiedy opracowywano rozporządzenie Ministra Środowiska w spra(...)
»

Zrównoważony, czyli jaki?(...)

„Zrównoważony rozwój – doświadczenia polskie i europejskie” to tytuł konferencji naukowej, współorganizowanej przez Katedrę Ekonomii Ekologicznej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Trzydniowa konferencja odbyła się w Nowej Rudzie na ziemi kłodzkiej (21-23 lutego br.). Prezentowane referaty zgrupowane zostały w kilku blokach tematycznych, m.in. „Podstawy realizacyjne strategii rozwoj(...)
»