Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rozwój fotowoltaiki w okr(...)

Decentralizacja wytwarzania energii, wzrost udziału wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i rozwój kogeneracyjnych systemów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wielu krajach postrzegane są jako przyszłość energetyki. Bezpieczny, długoterminowy plan rozwoju energetyki, wychodzący naprzeciw ochronie środowiska, wymaga spełnienia dwóch warunków: spadku podaży energii ze źródeł konwencjonalnych oraz zwiększenia udziału ener(...)
»

Tymczasowa aranżacja kraj(...)

Mieszkańcy, przypadkowi przechodnie, turyści oraz stali bywalcy określonej przestrzeni stają się odbiorcami mniej lub bardziej udanych „dzieł sztuki”. Krajobraz miejski jest ubogacany i wciąż zmieniany w mikroskali przez mieszkańców danego miejsca, artystów ulicznych, artystów zapraszanych na plenery miejskie w celu uzewnętrznienia swych emocji i pozostawienia śladów w danym kontekście miejskiego otoczenia w postaci m.in. rzeźb, instalacji czy malowideł. T(...)
»