Wszystkie artykuły w kategorii: "Wokół odpadów"

Polecane artykuły:

Planowanie a zrównoważony(...)

Proces rozwoju miast dotyczy sfery gospodarczej i społecznej, ale też odbywa się w przestrzeni o określonych cechach przyrodniczych, funkcjonalnych i własnościowych. Prawidłowy proces planowania rozwoju powinien więc uwzględniać wszystkie te aspekty, a więc mieć charakter zintegrowany. Niezaplanowany lub źle zaplanowany rozwój miasta generuje olbrzymie koszty finansowe i społeczne. „Planowanie dla zrównoważonego rozwoju miast” było tematem międzynarodowej kon(...)
»

Idzie nowe: Unia zamyka o(...)

Pakiet ma przynieść również znaczne oszczędności dla gmin, budżetów domowych i przedsiębiorstw, redukcję emisji CO2 oraz nowe miejsca pracy. Wiele opóźnień, kar i problemów związanych z nieprzestrzeganiem unijnego prawa w Polsce mogłoby być wyeliminowanych, gdyby polskie władze (zarówno krajowe, jak i samorządowe) na bieżąco śledziły to, nad czym dyskutuje się w Brukseli i co tam się proponuje. Dlatego też, aby już dzisiaj usytuować dyskusję w Polsce na dobrej trajektorii(...)
»