Odbieranie odpadów komunalnych a ich transport

wydany w Recykling – 2012-12
  DRUKUJ

Czy zezwolenie na odbieranie odpadów jest tożsame z zezwoleniem na ich transport? Przepisy w tych sprawach nie są jednoznaczne, wywołują wiele kontrowersji i są różnie interpretowane przez różne instytucje.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w jednym z niedawnych orzeczeń1 zajął stanowisko, że brak jest podstaw do karania przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, jeżeli nie dysponuje on jednocześnie zezwoleniem na ich transport (zezwolenie na odbiór odpadów zawiera w sobie zgodę na transport).
 
Stan faktyczny
Natomiast Główny Inspektor Ochrony Środowiska (GIOŚ), działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.), utr [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus