Wszystkie artykuły w kategorii: "Paradoksy recyklingu"

Polecane artykuły:

Topolowy problem(...)

Dzięki swym właściwościom biologicznym i wymaganiom siedliskowym topole są interesującą grupą drzew o szerokim zastosowaniu. Największą popularnością cieszyły się w latach 50. i 60., obecnie jako dojrzałe drzewa ujawniają większość swoich negatywnych cechy. Brunatna zgnilizna i przesuszenie drewna mokrego to konsekwencje cięcia Populus simonii(...)
»

Ceny referencyjne w OZE –(...)

W obecnym wydaniu kilka słów o cenach referencyjnych, czyli o projekcie rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ceny referencyjnej w 2016 r., a więc o cenach maksymalnych, które będą brane pod uwagę w systemie aukcyjnym. Projekt ten służy wdrożeniu delegacji ustawowej, zawartej w art. 77 ust. 1 Ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (DzU poz. 478). W §1 projektu określono cenę referencyjną energii elektrycznej z odnawialnych źródeł(...)
»