Wszystkie artykuły w kategorii: "Konkurs fotograficzny"

Polecane artykuły:

Gospodarka wodno-ściekowa(...)

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 z 2001 roku, poz.627 ze zmianami), nakładającą w artykułach 17 i 18 na zarząd województwa - w ramach realizacji polityki ekologicznej państwa - obowiązek stworzenia wojewódzkiego programu ochrony środowiska, sporządzanego 4 lata i przyjmowanego przez sejmik, Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego w październiku 2002 roku uchwalił "Program ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego". P(...)
»

O zdrowiu, polityce miejs(...)

Podczas posiedzenia Zarządu Związku Miast Polskich 6 lipca r. w Białej Podlaskiej w związku z sytuacją w służbie zdrowia zaapelowano o niezwłoczne podjęcie działań zmierzające do decentralizacji systemu. Zdaniem Zarządu ZMP, dzisiejszy kryzys jest prostą konsekwencją wcześniej podjętych decyzji dotyczących likwidacji kas chorych, wycofania się z reform i przywrócenia pełnej centralizacji systemu. W podjętym stanowisku w tej sprawie można przeczytać, iż centralizacja powszechnych (...)
»