Wszystkie artykuły w kategorii: "Kalendarium"

Polecane artykuły:

Warsztaty nad Wisłokiem(...)

Związek Komunalny WISŁOK zrzesza 25 gmin znajdujących się w zlewni rzeki Wisłok. Na terenie gmin związku mieszka ok. 450 tys. ludzi, w tym 163 tys. w Rzeszowie, największym mieście regionu. Gminy zrzeszone w związku prowadzą na swym obszarze działalność w zakresie ochrony środowiska. Bardzo ważną inicjatywą Związku było opracowanie "Planu zagospodarowania odpadów komunalnych i osadów z oczyszczania ścieków komunalnych na terenie 25 gmin członkowskich Związku Komunalnego WISŁOK. Opracowanie (...)
»

Energetyka odnawialna w z(...)

Podstawowe definicje i terminy W piśmiennictwie pojawiają się różne definicje odnawialnych źródeł energii. Podstawowe elementy składowe tego terminu są w większości zgodne. Można znaleźć jednak wiele sprzecznych klasyfikacji poszczególnych źródeł jako odnawialnych. Znaczne kontrowersje budzi słabe rozróżnienie zwrotów bliskoznacznych, jak przykładowo energetyki odnawialnej od energetyki niekonwencjonalnej, czy źródeł od zasobów. Roz(...)
»