Wszystkie artykuły w kategorii: "Kalendarium"

Polecane artykuły:

Warsztatowa edukacja(...)

Odpady są bardzo wdzięcznym tematem działań z zakresu edukacji ekologicznej. Mogą stanowić zarówno interesujący materiał dydaktyczny, wykorzystywany podczas prelekcji, jak i „surowiec”, z którego wytworzymy różnego rodzaju przedmioty w trakcie zorganizowanych  w tym celu warsztatów.  Warsztaty kreatywne, służące tworzeniu rozmaitych przedmiotów użytkowych z odpadów (np. makulatury, rolek po papierze toaletowym, butelek plastikowych, płyt CD, klawiat(...)
»

Polskie badania tlenowych(...)

Minął trzeci okres wegetacyjny dla drzew oxytree posadzonych na poletkach doświadczalnych przy Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży. Doświadczenie zostało założone w wyniku podpisanego porozumienia o współpracy pomiędzy firmą Oxytree Solutions Poland z Wrocławia a rektorem Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Głównym celem tego porozumienia było badanie wzrostu i cech biometrycznych drzew oxytree w północno-wschodniej Polsce w pierwszym i kolejnych latach wzrostu. Dośw(...)
»