Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przegląd prawa(...)

Przegląd prawa (PDF)(...)
»

Pomoc dla przedsiębiorców(...)

W gospodarce rynkowej państw członkowskich Unii Europejskiej pomoc publiczna sprzyja rozwojowi słabszych ekonomicznie regionów i przedsiębiorców. Warunki jej dopuszczalności są jednak ograniczone. Wsparcie finansowe może być udzielone tylko wówczas, gdy nie zakłóca ona konkurencji w działalności prowadzonej na wspólnym rynku. W Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską państwom członkowskim zakazano udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców, choć dopuszczono jej stosow(...)
»