Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dlaczego boimy się GMO?(...)

W Stanach Zjednoczonych genetycznie modyfikowane organizmy (w skrócie nazywane GMO) są dość powszechnie wykorzystywane do produkcji żywności. Ok. 60% artykułów spożywczych dostępnych na amerykańskim rynku zawiera GMO. W państwach Unii Europejskiej dopuszcza się stosowanie tych organizmów jedynie przy wytwarzaniu paszy dla zwierząt. Trudno oszacować, ile żywności modyfikowanej mamy w Polsce, gdyż pewna jej część jest nieoznakowana. W społeczeństwach europejskich obserwować można brak (...)
»