Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Bunt gmin – przeciw komu?(...)

  Nasz Związek wystosował list otwarty do premiera (patrz „Przegląd Komunalny” 8/2012), zwracając uwagę, że prawdziwą kropką nad „i” w tworzeniu nowego systemu gospodarki odpadami będzie urzędowo wykonane wycofanie z obiegu prawnego „Wytycznych MRR w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorzą(...)
»

Konsekwentne dążenie do c(...)

Emil Bystrowski jest prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowo-Usługowego „Interpromex” Sp. z o.o. w Będzinie. Funkcję piastuje nieprzerwanie od 1993 r., od momentu zawiązania spółki. Swoją uporczywą pracą oraz niezwykłą determinacją zbudował przedsiębiorstwo, które postrzegane jest jako jedno z najprężniej rozwijających się na terenie Zagłębia. Swoją przygodę z P.T.H.U. „Interpromex” rozpoczął w 1993 r., kiedy został wybrany na stanowisko pr(...)
»