Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Konsolidacja środowiska s(...)

Z Anną Łyczak, prezesem organizacji Recyklerzy Polscy – Związek Pracodawców, rozmawia Katarzyna Błachowicz, redaktor naczelna miesięcznika "Recykling". Jak cele przyświecają powstaniu Recyklerów Polskich – Związku Pracodawców? Recyklerzy Polscy – Związek Pracodawców jest pierwszą w naszym kraju organizacją pracodawców, skupiającą podmioty działające w obszarze branży odpadowej powiązanej z recyklingie(...)
»

Nie za wszelką cenę(...)

W „Przeglądzie Komunalnym” 9/2010 ukazał się artykuł pt. „Podmioty zarządzające” dotyczący kierunków zmian organizacyjno-prawnych w branży wodociągowo-kanalizacyjnej. W tym samym czasie na łamach „Forum Eksploatatora” ukazał się obszerny wywiad z prof. Olgierdem Dziekońskim, obecnym podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta. Bodaj pierwszy raz osoba z tak wysokiego szczebla administracji rządowej zauważa, że za 15-20 lat łączna ta(...)
»