Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

99 „Zeszytów Komunalnych”(...)

W latach 1998-2002 razem z „Przeglądem Komunalnym” każdego miesiąca wydawane były dodatki tematyczne, poświęcone zróżnicowanej problematyce ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. od stycznia 2003 r. zostały one przekształcone w osobny dział – „Zeszyty Komunalne”. Idea wspólnoty jest podstawą działania współczesnego samorządu terytorialnego, prowadzącego jako zadanie własne gospodarkę komunalną, zaspokajającą zbiorowe pot(...)
»

OZE to tylko biznes?(...)

Wykorzystanie paliw odnawialnych, wśród których największe znaczenie mają biokomponenty i biopaliwa, jest jednym z kluczowych elementów redukcji emisji gazów cieplarnianych wynikających z transportu. Każdy przynajmniej słyszał o kierunkach polityki energetycznej i środowiskowej Unii Europejskiej, zapisanych w dyrektywie 2009/28/WE, zgodnie z którą w 2020 r. 10% paliw kopalnych ma zostać zastąpionych „odnawialną alternatywą”. Z tego dąże(...)
»