Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Współpraca gospodarcza gm(...)

Mija rok, od kiedy obowiązują dwie nowe regulacje, normujące współpracę podmiotów publicznych z sektorem prywatnym w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, tj. Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) oraz Ustawa z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Wprowadzenie tych przepisów stanowiło kolejny już etap poszukiwania przez ustawodawcę skutecznej metody normatywnego ukształtowania prowadzenia wsp&oacu(...)
»

Pobożne życzenia zawsze p(...)

Minęły 3 lata od wprowadzenia w Polsce Dyrektywy 94/62/EC, a jakby nic się nie zmieniło. Od trzech lat trwa nieustająca debata, kto ma być odpowiedzialny za odpady opakowaniowe, których coraz większe ilości zasypują polskie składowiska, rowy i lasy. Resort środowiska i zespół doradczy radzą, jak uszczelnić system, którego tak naprawdę ciągle nie ma. Odbywają się spotkania, narady, padają najróżniejsze propozycje. Uczestnicy tych spotkań zapominają jed(...)
»