Wszystkie artykuły w kategorii: "Recykling na świecie"

Polecane artykuły:

Ochrona przyrody przez ud(...)

Warto przyjrzeć się europejskim osiągnięciom w zagospodarowywaniu cennych przyrodniczo terenów, bazującym na wykorzystaniu ich przyrodniczego, krajobrazowego i społecznego potencjału. Rozwiązania te bardziej przystają do realiów polskich miast niż kosztowne w utrzymaniu, klasyczne modele parków miejskich. Zwiększenie dostępności bardziej naturalnych, dzikich obszarów wraz z ich ochroną przynosi wiele korzyści. Jak zatem uczynić z nieurządzonej zieleni atrakcyjne, no(...)
»

Służebności przesyłu i ur(...)

Proces planowania przestrzennego wiąże się z analizą zróżnicowanych inwestycji i potrzeb poszczególnych interesariuszy przestrzeni (czyli różnych podmiotów, którym z różnych względów zależy na określonym przeznaczeniu, zagospodarowaniu terenu). Przykłady można mnożyć, a jeden z nich dotyczy urządzeń przesyłowych. Urządzenia przesyłowe to – zgodnie z art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego – urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu i ene(...)
»