Wszystkie artykuły w kategorii: "Rec(k)reacja"

Polecane artykuły:

Podstawy prawne uchwalani(...)

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę… (DzU nr 72, poz. 74, z późn. zm.) wymaga przyjęcia przez radę gminy regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Regulamin jest aktem prawa miejscowego, który rada powinna uchwalić po dokonaniu analizy jego projektów, opracowanych przez przedsiębiorstwa wod-kan. W związku z nowelizacjami ustawy gminy przyjmują obecnie takie regulaminy w nowej treści, dlat(...)
»

Nowoczesne metody sanitac(...)

W rozwoju naszej cywilizacji powstawanie skupisk ludzkich dość wcześnie spowodowało konieczność szukania rozwiązań gospodarki ściekowej w aglomeracjach miejskich. Na przestrzeni wieków epidemie chorób zakaźnych powodowały w Europie śmierć milionów ludzi. Na szczęście, postęp wiedzy doprowadził do zrozumienia prostej zależności pomiędzy stanem higieny w miastach a śmiertelnością populacji. Pierwsze systemy sanitacyjne wykorzystywały naturalne zbiorniki wodne wokół miasta. W XVIII (...)
»