Wszystkie artykuły w kategorii: "Na regale"

Polecane artykuły:

Gerontechnologia w przest(...)

Przestrzeń komunalna jest środowiskiem osadniczym o dwóch odrębnych typach kulturowych i infrastrukturalnych: miejskim i wiejskim. Postrzega się ją i odczuwa poprzez architekturę jej krajobrazu naturalnego i stworzonego. Najczęstszym psychofizycznym spotkaniem człowieka z tą przestrzenią jest wyjście na ulicę czy drogę. Architekturę przestrzeni komunalnej tworzą dwie spójne, interaktywne, odmienne grupy czynników. Pierwsza to czynniki materialne(...)
»