Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Spółki wodociągowo-kanali(...)

Coraz częściej zdarza się, iż do spółek wodociągowo-kanalizacyjnych trafiają wnioski o udostępnienie informacji publicznej. Rodzi się zatem zasadne pytanie, jak przedsiębiorstwa powinny rozpatrywać tego typu żądania? Odpowiedź odnajdujemy w orzecznictwie sądów administracyjnych. Pierwszą kwestią, którą należy wyjaśnić, jest to, czy spółki wodociągowo-kanalizacyjne są podmiotami, których dotyczy Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (DzU z 2(...)
»