Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

GIS w AQUA Bielsko-Biała(...)

Przedsiębiorstwo zarządza siecią wodociągową i kanalizacyjną na obszarze dwunastu gmin otaczających Bielsko-Białą. Jest to malowniczo położony teren, obejmujący częściowo stoki Beskidu Małego, Beskidu Śląskiego, łagodne wzgórza należące do Pogórza Śląskiego, a także płaskie obszary Kotliny Żywieckiej. Firma posiada dwa główne i kilka lokalnych ujęć wody oraz dwie oczyszczalnie ścieków. System wodociągowy to ponad 2000 km sieci, kanalizacja zaś(...)
»

Skutki przekroczenia term(...)

Jedną z podstawowych przesłanek niezagrożonego wykonywania działalności gospodarczej, bez względu na jej rodzaj, jest bezpieczeństwo obrotu prawnego. Dzięki temu każdy przedsiębiorca wie, jakie skutki prawne mogą wywołać jego działania lub zachowania organów administracji. Bezpieczeństwo to gwarantuje m.in. art. 2 Konstytucji RP, przewidujący, że „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”.(...)
»