Wszystkie artykuły w kategorii: "Ekologistyka"

Polecane artykuły:

Problemy społeczne ważne(...)

Od maja 2004 r. prawo unijne jest również prawem obowiązującym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Najważniejszym aktem prawnym w gospodarce odpadami jest tzw. dyrektywa ramowa o odpadach z 1975 r. Kluczowym przepisem tej dyrektywy, który 30 lat temu spowodował „europejskie porządki” w gospodarce odpadami, są stwierdzenia zawarte w art. 5 i 6. Artykuł 5: „Państwa członkowskie podejmą (…) działania (…), aby ustanowić zintegrowaną i wystarczającą sieć zakładów do us(...)
»

Spóźnione działania(...)

W ostatnich dniach odżył temat powołania tzw. policji ekologicznej. W tej sprawie wypowiedzieli się m.in. Andrzej Kraszewski, były minister środowiska, i poseł Tadeusz Arkit, którzy postulują powołanie Państwowej Agencji Ochrony Środowiska na bazie Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Straży Łowieckiej i Państwowej Straży Rybackiej. Podlegałaby ona Ministerstwu Środowiska. Agencja powinna dysponować własną, umundurowaną i uzbrojoną Państwową Strażą Ochrony Środowiska.(...)
»