Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja ekologiczna"

Polecane artykuły:

Definicja widmo(...)

Powszechnie wiadomo, że z jakichś przyczyn Ministerstwo Środowisko postanowiło zdezawuować ustawowe założenia systemu przetwarzania odpadów komunalnych. Według wcześniejszej linii interpretacyjnej resortu, procesy przetwarzania odpadów miały odbywać się w jednym zakładzie – wedle greckiej idei „jedności miejsca, czasu i akcji”, co wynikało z kolei z konieczności zapewnienia przejrzystości migracji strumieni odpadowych i umożliwienia kontroli nad „znikającym odpadem”(...)
»

Określanie zasad podziału(...)

Jednym z elementów planowania przestrzennego jest wskazywanie terenów przyszłych inwestycji oraz formowanie wskaźników zagospodarowania, w tym intensywności zabudowy. Jednakże w obecnie uchwalanych planach miejscowych nadanie określonego kształtu, wielkości czy rozmieszczenia przyszłych działek może prowadzić do naruszenia zasad ich sporządzania. Określanie zasad warunków podziału terenów na działki budowlane dopuszczone jest zgodnie z art. 10 Ustawy z 7 lipca 1994 (...)
»