Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

I Ty możesz zbudować kole(...)

W ramach polsko-szwajcarskiego projektu „Zbuduj własny kolektor słoneczny”, który realizowany jest w ramach współpracy miast partnerskich, Cieszyna i Lucerny, we wrześniu 2004 r. przebywała w Szwajcarii grupa osób ze Stowarzyszenia Ekoenergia Cieszyn. Członkowie Stowarzyszenia Ekoenergia Cieszyn wspólnie z uczniami średniej szkoły medycznej z Lucerny (fot. 1) w ciągu pięciu(...)
»

Urządzenia techniczne w u(...)

Jerzy Duda Z definicji zapisanej w ustawie o drogach publicznych wynika, że ulica jest drogą łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych komunikacji miejskiej a także, że ulica jest drogą wydzieloną liniami rozgraniczającymi, która jest przeznaczona m.in. do umieszczania urządzeń technicznych nie związanych z ruchem pojazdów lub pieszych. Ten sposób podejścia do ulic stał się na tyle powszechny i bezkrytyczny, że nie podjęto systematycznych analiz ani badań skut(...)
»