Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Śmietnik Plus(...)

W dzisiejszych czasach wszystko musi być „na plus”. Mamy już program „Rodzina 500 Plus” i „Mieszkanie Plus”, pora zatem na „plusową” reformę gospodarki odpadami komunalnymi, wciąż nieefektywnej, pomimo przeprowadzonej w 2013 r. tzw. rewolucji śmieciowej.  Reformą zajęło się już Ministerstwo Środowiska, przygotowując projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, który jednak nie został ciepło przyję(...)
»

Recykling – konieczność c(...)

Nowe prawo dotyczące odpadów ma uporządkować, a w niektórych przypadkach stworzyć systemy gospodarki odpadami. Czy zakładane wyższe poziomy odzysku i recyklingu zostaną osiągnięte? Podczas marcowego I Ogólnopolskiego Kongresu Recyklingu uczestnicy spróbują poszukać odpowiedzi i rozwiązań służących stworzeniu wspólnej polskiej gospodarki odpadami. A o nakreślenie sytuacji w danym „odpadowym” sektorze redakcja poprosiła or(...)
»