Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zbliżamy się di finału(...)

Zbigniew Kamieński zastępca dyrektora, Departamentu Energetyki, Ministerstwo Gospodarki Projekty ustaw dotyczących biopaliw znajdują się na finalnym etapie prac rządowych. Rozpatrywał je już Komitet Europejski Rady Ministrów. W najbliższych dniach przewiduje się ich przyjęcie przez Radę Ministrów. W toku uzgodnień międzyresortowych dokonano szeregu istotnych zmian w stosunku do projektów przekazanych do konsultacji społecznych. Najwięcej emocji (...)
»

Zielony wizerunek stolicy(...)

W ostatnich latach w Warszawie przeprowadzono wiele prac rewitalizacyjnych i modernizacyjnych, zmierzających do poprawy stanu zieleni oraz zwiększenia zajmowanych przez nią terenów. Z pewnością tego typu działania przyczyniły się do tego, że stolica powszechnie postrzegana jest jako miasto zielone. To ogólne wrażenie znaczącego wzrostu terenów zieleni kreowane jest nie tylko przez doraźne odczucia mieszkań(...)
»