Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Instalacja słonecznego og(...)

Słoneczne ogrzewanie wody użytkowej jest najbardziej wydajnym i najtańszym sposobem konwersji energii promieniowania słonecznego. Do przeprowadzenia analizy ekonomicznej odbiorcę interesuje znajomość udziału ciepła słonecznego w pokryciu zapotrzebowania na ciepło w ciepłej wodzie użytkowej: całorocznego i w poszczególnych miesiącach roku. Udział ten w grudniu jest równy zero, w miesiącach letnich może osiągnąć wartość 100% i zależy zarówno od zużycia ciepłej wody, (...)
»

Zielona Butelka(...)

Towarzystwo na rzecz Ziemi i Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych prowadzą kampanię pod hasłem „Butelko wróć”. Jej celem jest kształtowanie zachowań konsumenckich polegających na świadomym wyborze produktów, w celu unikania powstawania odpadów oraz promocja opakowań zwrotnych. Kampania ta ma na celu również rozpowszechnienie i wsparcie ustawy o odpadach opakowaniowych z 1 stycznia 2002 roku. Ustawa o odpadach opa(...)
»