Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rozwój OZE na obszarach N(...)

Na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/77/WE z 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych Polska jest zobowiązana do osiągnięcia w 2010 r. 7,5-procentowego udziału energii elektrycznej z OZE brutto w zużyciu energii. Aby zrealizować ten cel, niezbędne jest zainstalowanie w najbliższych latach 3000 MW nowych mocy wykorzystujących odnawialne źródła, szczególnie energię wiatru, biomasy i wody(...)
»

Przegląd prasy(...)

(Bez)cenne kryteria W Polsce zamówienia publiczne realizuje się na podstawie ustawy z 19 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. I mimo że w artykule 91 tej regulacji zdefiniowano kryteria oceny ofert, do których zaliczono m.in. jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, koszty eksploatacji i serwis, to bardzo często zamówienia publiczne opierają się tylko na jedynym z nich – cenie. Niesie to za sobą niebezpieczeństwo nisk(...)
»