Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Leśne przedszkole(...)

W leśnym przedszkolu wychodzi się z założenia, że nie ma czegoś takiego jak zła pogoda – są tylko nieodpowiednie ubrania. Dlatego też dzieci spędzają praktycznie całe dnie na świeżym powietrzu, eksplorując otaczającą je przyrodę – las, polanę, łąkę. Głównym celem przedszkoli jest rozbudzenie wrażliwości na otaczający świat, a także zbudowanie więzi pomiędzy dziećmi a naturą. Pierwsze leśne przedszkole powstało w Skandynawii w 1950 r. Takie placówki możemy znaleźć ró(...)
»

Jak ocenić i sklasyfikowa(...)

Dostępne na rynku biopaliwa stałe w formie brykietów, pelet czy też w innej postaci różnią się między sobą, co jest kwestią oczywistą. Różnice są niekiedy widoczne gołym okiem: różne wybarwienie, kształt, wymiary i granulacja. Inne właściwości określić można dopiero po przeprowadzeniu wnikliwych analiz. Przeciętny użytkownik postawi sobie pytanie, które z tych właściwości będą najbardziej istotne dla jego instalacji energetycznej? Inne wymag(...)
»