Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nie z własnej inicjatywy(...)

  O ile ZDM może pozyskiwać dane właściciela pojazdu z Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP), o tyle już – występując jako organ egzekucyjny – nie jest uprawniony do ustalania danych osobowych osoby parkującej samochód. Dane użytkownika mogą zostać udostępnione przez właściciela pojazdu służbowego, na którego wystawiono opłatę, gdy ten zechce udowodnić, że pojazd był użyczony innej osobie. (...)
»

Tablice informacyjne w pa(...)

System znaków informacyjnych jest powszechnym rozwiązaniem w przestrzeni miejskiej. Stosuje się go także na terenach parkowych. Zazwyczaj na ogrodzeniu w pobliżu bramy wejściowej umieszcza się nazwę oraz plan parku i regulamin jego użytkowania. W obiektach biletowanych pojawiają się tablice z informacjami o lokalizacji kasy i koszcie biletów. W obrębie parku niekiedy znajdują się tabliczki opisujące, np. pawilony, mosty i drzewa. Nie wszyscy zarządcy parków historyc(...)
»