Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Obowiązek prowadzenia pom(...)

Ważną rolę informacyjną i kontrolną odgrywa obowiązek wykonywania pomiarów emisji. Nie jest on związany z obowiązkiem uzyskania pozwolenia emisyjnego czy obowiązkiem ponoszenia opłat z tytułu emisji, zaś zgodnie z art. 147, w zależności od ilości wprowadzanych substancji lub energii, muszą to być pomiary okresowe lub ciągłe. Zakres obowiązku prowadzenia pomiarów może być również związany z parametrami charakteryzującymi wydajność lub moc instalacji albo urządzenia. Wymagania do(...)
»

Twardy orzech do zgryzien(...)

Do istotnych problemów współczesnej technologii wody zalicza się także te, które wynikają z interakcji między własnościami i jakością wody, opuszczającą zakład uzdatniania, a siecią wodociągową, niekorzystnie wpływającą na jakość wody w kranie u odbiorcy. Jest to zagadnienie bardziej złożone, niż wynikałoby to z samej tylko agresywności wody, czy też z wysokiej jej twardości. Złożoność ta wynika z następujących faktów. Po pierwsze, sieć wodociągowa oddziałuje na wprowadzaną do (...)
»