Wszystkie artykuły w kategorii: "Spektrum"

Polecane artykuły:

O poziomie opłat za wodę (...)

Gdyby zsumować średnią cenę wody i odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych, wynikającą z taryf polskich przedsiębiorstw wod-kan, i podzielić tę kwotę przez liczbę tychże przedsiębiorstw (zgodnie z ankietami wypełnionymi przez 376 przedsiębiorstw i zebranymi przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”), to 1 marca 2004 r. średnia opłata za 1 m3 dostarczanej wody i odprowadz(...)
»