Wszystkie artykuły w kategorii: "Spektrum"

Polecane artykuły:

Stan gospodarki odpadami (...)

Obecną politykę dotyczącą gospodarki odpadami na szczeblu krajowym regulują dwa dokumenty – Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 oraz Krajowy plan gospodarki odpadami 2014 (Kpgo 2014). Celem dalekosiężnym Kpgo jest wypracowanie systemu w pełni zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju. Szczególnie ważne jest przestrzeganie zasad postępowania z odpadami zgodnie z ustaloną hierarchią. Po pierwsze, zapobieganie i minimalizacja ilości wytwarzanych (...)
»

Liga Mistrzów Energii Odn(...)

Pierwsza z cyklu konferencja pt. „Liga Mistrzów Energii Odnawialnej”,zorganizowana w ramach projektu „RES Champions League”, współfinansowanego z Programu Inteligentna Energia dla Europy, odbyła się 5 listopada 2009 r. w Katowicach. Przygotowana została przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Euro-Centrum Parku Naukowo-Technologicznego oraz redakcję GLOBEnergia w Euro-Centrum. Zgromadziła 80 uczestników z całej P(...)
»