Wszystkie artykuły w kategorii: "Recykling odpadów"

Polecane artykuły:

Dziewięcioletnie doświadc(...)

Pierwsza plantacja wierzby szybko rosnącej Salix viminalis Sp. w Marzęcinie, powstała w 1995 r., miała zaledwie 3,5 ha. Na każdym hektarze posadzono po 20 tys. sztuk. Miała stanowić matecznik dla pozyskania sztobrów do dalszych nasadzeń. Lidia Orwińska na plantacji Gospodarstwa Rolnego Marzęcin (Fot. D.Mierzwa) Pierwszy rok okazał się rokie(...)
»

Czy cele UE powinny być r(...)

Wydaje się to tylko pytaniem retorycznym, ale tak nie jest. Nowa propozycja dyrektywy unijnej zakłada 90-procentowy poziom odzysku w 2030 r. Wydawałoby się, że oczywiście proponowane pułapy recyklingu powinny być znacząco niższe, lecz postanowiono inaczej. Dla odpadów opakowaniowych nałożono następujące poziomy recyklingu: 80% dla drewna i po 90% dla pozostałych surowców. Uwzględniają one także „ponowne użycie”, ale stanowi ono margines. Pamiętajmy, że gł(...)
»