Wszystkie artykuły w kategorii: "Recykling odpadów"

Polecane artykuły:

Biodegradowalne tworzywo (...)

Utylizacja wykorzystanych opakowań z tworzyw sztucznych na drodze recyklingu materiałowego jest kosztowna i utrudniona przez ich różnorodność. Jedną z możliwości wykorzystania zużytych opakowań jest tak zwany recykling organiczny. Dyrektywa 94/62/EC zawiera definicję recyklingu organicznego jako obróbkę tlenową (kompostowanie) lub beztlenową (biometanizację) tej części opakowań, która ulega rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wyk(...)
»

Wykorzystanie opon w nawi(...)

W krajach Unii Europejskiej corocznie powstaje ok. 3,1 mln ton zużytych opon. Szacuje się, że ich całkowita ilość zalegająca tylko w krajach Unii wynosi ponad miliard. Opony stanowią 75% wszystkich odpadów gumowych i ok. 2% całkowitej ilości odpadów komunalnych. Zapasy z lat wcześniejszych oraz wciąż produkowane wyroby z tego tworzywa wymagają znalezienia rozwiązania problemu odpadów gumowych1. W 2003 r. w Niemczech zgromadzono 600 tys. ton opon, w Wielkiej Brytanii 45(...)
»