Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Gminna niegospodarność(...)

W IV kwartale 2002 r. NIK skontrolowała 32 jednostki samorządu terytorialnego, sprawdzając prawidłowości ustalania i egzekwowania przez gminy opłaty adiacenckiej w latach 1999-2001 oraz w okresie trzech kwartałów 2002 r. Z kontroli wynika, że gminy w niewielkim stopniu korzystały z możliwości ustalania i pobierania opłat adiacenckich, wynikających z ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Dotyczyło to zwłaszcza opłat związanych z wybudowaniem i oddaniem do użytku urządzeń (...)
»

Szkółkarz, kto zacz?(...)

Nazwa szkółkarz tak dalece nie jest kojarzona z produkcją roślin, iż niektórzy ludzie słysząc, że mają do czynienia ze szkółkarzami, kiwają ze zrozumieniem głowami, nie mając pojęcia, o co chodzi lub też mylą tę nazwę zawodu z pszczelarzem. Kim zatem jest szkółkarz, czym jest szkółka? Co to jest szkółkarstwo? Najogólniej rzecz ujmując, szkółkarstwo to dział ogrodnictwa zajmujący się hodowlą i produkcją roślin. Szkółkarz zatem to producent drzew i krzewów ozdobnych lub owocowych, przezn(...)
»