Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

III Krakowski Festiwal Re(...)

W Krakowie jest nie tylko metafizycznie i kulturalnie. Mieszkańcy tego miasta myślą też o bardziej przyziemnych sprawach – odpadach. Po raz trzeci już Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska krakowskiego Urzędu Miejskiego zorganizował Krakowski Festiwal Recyklingu. Festiwal na trwałe wpisał się w harmonogram imprez i wydarzeń grodu Kraka oraz stał się przykładem do(...)
»

Jednak idzie nowe(...)

Niniejszy tekst bez zapoznania się z treścią projektu rozporządzenia będzie niezrozumiały. Żeby było śmieszniej, także projekt bez poniższych dywagacji wydaje się niezrozumiały. Jeszcze nie wprowadziliśmy w życie zapisów ustawicznie nowelizowanych Prawa ochrony środowiska i Prawa wodnego, a tu idzie nowe. Może zatem warto byłoby wdrożyć w końcu zasadę wpisywania w pozwoleniach wodnoprawnych klauzuli: „obowiązuje do czasu zmiany przepisów”. Inaczej chyba zawsze będziem(...)
»