Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Atrybuty dobrej przestrze(...)

Można sobie zadawać pytanie, jakie cechy determinują atrakcyjność miejskiej przestrzeni publicznej i jaką rolę w ich kształtowaniu odgrywa zieleń. Z licznych badań wynika, iż zieleń miejska pełni istotną funkcję w budowaniu wizerunku miasta, podnosi walory społeczne i komfort użytkowania przestrzeni publicznej, wpływa na ekonomikę zagospodarowania i atrakcyjność inwestycyjną oraz na jakość środowiska przyrodniczego. Struktura społeczna miasta znajduje odzwierciedlenie w podzi(...)
»

Kryteria zniesienia statu(...)

  Komisja Europejska przyjęła 31 marca br. pierwsze rozporządzenie w sprawie kryteriów określających zniesienie statusu odpadu dla złomu stali, żeliwa oraz aluminium. – W odpadach trzeba dostrzec cenne źródło zasobów, a przyjęte dziś kryteria zniesienia statusu odpadu w przypadku strumieni materiałów ma rzeczywiście umocnić przemysł i usługi na rynku recyklingu – wykonaliśmy tym samym ważny krok w kierunku budowania w Europie zasoboosz(...)
»