Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Usuwanie związków azotowy(...)

Oczyszczalnia Ścieków Jamno dla Koszalina została wybudowana w 1994 r. i przekazana w użytkowanie Miejskim Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koszalinie 1.01.1995 r. Oczyszczalnia przyjmuje ścieki dopływające kolektorem ściekowym z Koszalina i Jamna oraz ścieki dowożone taborem asenizacyjnym. Obiekt składa się z trzech części: mechanicznej, biologicznej i osadowej. Oczyszczalnia wybudowana wg dokumentacji opracowanej w latach 1988-1994 nie była przygotowana do usuwania związków azo(...)
»

Rola opracowań z zakresu (...)

Powstrzymywanie procesów degradacji środowiska przyrodniczego powinno być podstawowym celem gospodarowania przestrzenią, a jego jakość głównym aspektem rozwoju lokalnego. Człowiek przez swą działalność cały czas przekształca swoje otoczenie, wpływając tym samym na otaczający krajobraz. Zachodzące w ostatnich latach w naszym kraju przemiany ustrojowe spowodowały gwałtowny rozwój systemu osadniczego, szczególnie obszarów wiejskich. Zmiany społeczno-gospodarcze, niosące wzrost uprzemysło(...)
»