Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Kopenhaga – miasto wolne (...)

Decyzje dotyczące polityki energetycznej od dawna nie są podejmowane wyłącznie na szczeblu państwowym, ale także na szczeblu lokalnym, co następuje zwłaszcza w krajach skandynawskich. Najlepszym przykładem tego zjawiska jest Kopenhaga, która stawia przed sobą ambitny cel – zamierza zostać pierwszą stolicą na świecie, której bilans emisji CO2 stanie się równy zeru. Cel ten miasto chce osiągnąć już w 2025 r., m.in. przez zastąpieni(...)
»

Daleko od rury(...)

- czyli odległości systemów wod-kan w zagospodarowaniu terenu Piotr Tuz W latach dziewięćdziesiątych polskie prawo było dostosowywane do warunków gospodarki rynkowej. Obecnie trwa proces przygotowywania do wejścia do Unii Europejskiej. Na przestrzeni tych lat wiele przepisów na styku zagospodarowania przestrzennego i inżynierii sanitarnej uległo zmianom, inne zaś takich zmian wymagają. Drzewa i krzewy a infrastruktura podziemna (...)
»