Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Zjazd nad Popradem(...)

Zjazdy Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast od 14 lat są okazją do spotkań szefów firm zajmujących się oczyszczaniem i gospodarką odpadami, firm produkujących sprzęt i urządzenia komunalne, a także podmiotów pracujących na rzecz gospodarki komunalnej. Sprzyjają one wymianie doświadczeń związanych z funkcjonowaniem zakładów komunalnych, nowych technologii oraz trendów w gospodarce odpadami. Blisko trzystu prezesów i dyrektorów firm komunalnych z całej Polski przy(...)
»

Rewitalizacja urbanistycz(...)

Zorganizowana przez Krajową Radę Izby Architektów i Związek Miast Polskich konferencja odbyła się 21 maja br. w Poznaniu. Wzięło w niej udział kilkudziesięciu przedstawicieli urzędów miejskich nie tylko z Polski. Prezydent Poznania, Ryszard Grobelny witając zebranych, podkreślił, że procesy rewitalizacyjne stanowią duże wyzwanie dla miast. Przywrócenie świetności starym, często zdekapitalizowanym obszarom śródmiejskim wiąże się z ogromnymi nakładami finansowymi. - Problem rewitaliz(...)
»