Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zasoby bioodpadów do komp(...)

Edward Wieland Badania obiegu materii, czyli przemian związków chemicznych, w agroekosystemach Wielkopolski stanowią dobry punkt odniesienia dla głębszego zrozumienia oddziaływania współczesnego rolnictwa na potencjał produkcyjny szczególnie gleb lekkich. O potencjale tym decydują: zawartość próchnicy, a także odczyn, zasobność w makro- i mikroskładniki oraz inne właściwości. Badania wielu specjalistów potwierdzają, że rezultatem dążności do intensyfikacji ro(...)
»

Niemiecka polityka wsparc(...)

  Niemal połowa (45%) światowej mocy w fotowoltaice zainstalowana jest obecnie w Niemczech (25 GW). Od czasu przyjęcia ustawy o odnawialnych źródłach energii Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) w 2000 r. oraz jej nowelizacji w 2004 r. w Niemczech można było zaobserwować znaczący rozwój wykorzystania fotowoltaiki w celu pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną1. W tym czasie obniżyły się koszty przetworzenia energii sł(...)
»