Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Jak powstało prawo(...)

Całkowicie nowy – nawet co do konstrukcji oraz ilości artykułów – jest projekt słynnej już ustawy zmieniającej ustawę o odpadach oraz niektóre inne ustawy, który został opatrzony datą 11 lutego 2005 r. W tym projekcie, jak wiadomo, idzie przede wszystkim o zmianę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, „opakowaną” w lekko tylko sporne i rzeczywiście wymuszone unijnym prawem regulacje. Ponieważ z oświadczeń przedstawicieli MŚ wynika, że dalej to(...)
»

Innowacje po europejsku(...)

Do niewielkiej lubuskiej wsi Wiechlice, na dwa dni (28-29 listopada br.) zjechało międzynarodowe grono specjalistów z różnych części Europy. Tematem spotkania, zorganizowanego przez Zrzeszenie Federalne Polskich Inżynierów i Techników w Niemczech, Europejską Federację Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych oraz Fundację Przedsiębiorczość, była „CZYSTA WODA – Innowacyjne i ekologiczne technologie XXI wieku”. W konferencji udział wzięli m.in. delegaci z polonijnych stowarzyszeń inżyniers(...)
»