Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przydatne spostrzeżenia(...)

Przedstawione niżej uwagi i spostrzeżenia zebrane zostały podczas opracowywania powiatowych programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami. Mogą one być przydatne przy opracowywaniu stosownych dokumentów w tych jednostkach samorządu, które jeszcze nie wywiązały się z ustawowego obowiązku wykonywania tej dokumentacji, lub w przyszłości, gdy przyjdzie czas weryfikacji i aktualizacji planów i programów obowiązujących. Po zrealizowaniu wielu opracowań dla powiatów nasuwa się sz(...)
»

Kalendarium(...)

 21-22.06.2012, Katowice II Międzynarodowa Konferencja „Zieleń Miejska Katowice 2012” Organizator: Zakład Zieleni Miejskiej 32 2517751, zzm_katowice@pro.onet.pl, www.zzm.katowice.pl  23.06.2012, Warszawa Wzornictwo ogrodowe Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego j.rylke@gmail.com, (...)
»