Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Paragrafy pod lupą(...)

Na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków wymagane jest uzyskanie zezwolenia wydawanego w drodze decyzji przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wynika to z założeń zasady reglamentacji w prawie ochrony środowiska.   Zaopatrzenie w wodę oraz usuwanie ścieków należy do podstawowych potrzeb, które muszą być zaspokojone w związku z funkcjonowaniem na danym obszarze społeczności lok(...)
»

Dla wszystkich starczy mi(...)

Z Adamem Małyszko, prezesem Zarządu Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów, rozmawiają Małgorzata Pisarska-Jamroży i Renata Drzażdżyńska Teorię, czyli ustawę o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, już mamy, a jak to wygląda praktyce? Po trzech latach pracy rządu i parlamentu 20 stycznia tego roku została uchwalona ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Podkreślić należy, że bardzo długi okres oczekiwania na regulacje prawne implementujące(...)
»