Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

4 tony mazutu w Wiśle i c(...)

W lipcu główne krajowe media nagłośniły awarię w Kozienicach, w drugiej co do wielkości elektrowni w Polsce. Przez dwa dni pokazywano zdjęcia katastrofy z helikoptera i z wody, pokazywano tworzone bariery i plamy zanieczyszczeń na rzece. Wypowiadali się przedstawiciele elektrowni i straży pożarnej, ekolodzy i inni eksperci. Co w ogóle się stało, jak doszło do tego wycieku? Na skutek awarii zaworu, jak podali przedstawiciele elektrowni, ze zbiorników wydostało się do rzeki 9 ton mazu(...)
»

Nowości w zakresie zamówi(...)

 Uchwalona 25 lutego br. nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych poszerza katalog przesłanek pozwalających na wykluczenie wykonawców z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 1a, wykluczyć teraz można takie podmioty, z którymi zamawiający w przeszłości rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego bądź odstąpił od umowy z powodu okoliczności(...)
»