Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Gospodarka odpadami w Wej(...)

Wywiad z dyrektorem Zakładu Usług Komunalnych – Henrykiem Skwarło W ciągu ostatnich kilku lat zmieniliście Państwo system gospodarki odpadami. Jak wygląda on obecnie i czy sprawdził się? Początek praktycznych zmian systemu gospodarki odpadami w Wejherowie to rok 1998. Wtedy ustawiono na terenie miasta, zakupione z budżetu gminnego, trójkolorowe pojemniki do zbiórki szkła, makulatury i plastiku. W (...)
»

Odzysk zużytych opon(...)

Fakty i mity w świetle ustawy produktowej Wanda Parasiewicz Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, w skrócie zwana ustawą produktową, powstawała przez ponad dwa lata, a kolejne jej wersje ulegały zasadniczym zmianom. Przyjęta ustawa jest więc wynikiem kompromisu międz(...)
»