Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Rola i wyzwania stojące p(...)

Przyjęta polityka transportowa państwa (Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej: Polityka transportowa państwa na lata 2001-2015 dla zrównoważonego rozwoju kraju. Warszawa 2001) czy miasta (np. Uchwała nr XXIII/269/III/99 Rady Miejskiej Poznania z 18 listopada 1999 r. w sprawie przyjęcia i wdrażania polityki transportowej Poznania) lub - w przypadku jej braku - ogólne racjonalne zasady polityki zrównoważonego rozwoju, a także bliska perspektywa integracji europejskiej, stawiają przed śr(...)
»

Informator(...)

  Biogazownia w każdej gminie Rada Ministrów przyjęła 13 lipca br. dokument „Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020”, przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki. Zakłada on, że do 2020 r. powstaną biogazownie wykorzystujące biomasę pochodzenia rolniczego w każdej gminie, która posiada warunki do uruchomienia takiego przedsięwzięcia.   Największy blok na biomasę(...)
»