Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Słowackie doświadczenia w(...)

  Kompleksowe uregulowania prawne przyczyniły się do stworzenia na Słowacji bardzo dobrego systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. W ramach rozwiązań organizacyjnych powstał m.in. Fundusz Recyklingowy.   Duża w tym zasługa Automotive Industry Association (Związku Przemysłu Motoryzacyjnego – ZAP). Zaangażowanie tej organizacji jest przykładem odpowiedzialności społecznej biznesu, w tym przypadku za recykling pojazd&(...)
»

Biogazownie rolnicze – mi(...)

  Biogazownie rolnicze – mity i fakty” to tytuł konferencji połączonej z wyjazdem studyjnym, która odbyła się w dniach 5-6 kwietnia 2011 r. w Płotkach k. Piły. Konferencja to część projektu „Biogazownie rolnicze – mity i fakty”, realizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa FDPA w partnerstwie z Biogaz Zeneris. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar(...)
»