Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Butelka w lampę zaklęta (...)

  Porzucone odpady tworzyw sztucznych stanowią problem środowiskowy w Wielkiej Brytanii. Dlatego jednym ze sposobów na zrobienie z nich czegoś kreatywnego oraz zapobieżenie składowaniu chociaż części butelek z tworzyw sztucznych jest ekologiczne projektowanie Sarah Turner, nagradzanej artystki, która tworzy oryginalne przedmioty z materiałów odpadowych. Jej najnowsze prace to dekoracyjne oświetlenie wykonane z zużytych plastikowych butelek po napojach, zbie(...)
»

Komunalne rady nadzorcze(...)

Z dniem 8 grudnia 2003 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej (DzU nr 199, poz. 1937) wprowadzające szereg zmian w zakresie funkcjonowania rad nadzorczych w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz w spółkach zależnych. Ustawa wprowadza obowiązek powołania rad nadzorczych we wszystkich spółkach z udziałem samorządu terytorialnego oraz spółkach zależnych od tych spółek. Jeżeli w spółkach tych nie(...)
»