Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Energetyka wodna i biogaz(...)

Opublikowany 12 listopada ub.r. rządowy projekt ustawy o OZE wersja 4.0. wywołał wiele kontrowersji i ogromną falę sprzeciwu branży energetyki odnawialnej. Minister Jerzy Pietrewicz podczas kolejnych debat przekonuje, że Ministerstwo Gospodarki (MG) nie ma podejścia technologicznego do systemu wsparcia. Jednocześnie roztacza wizję rynku, na którym ¼ to instalacje do 1 MW, konkurujące ze sobą instalacje biogazowe oraz biomasowe, a także mała energetyka retencyjna. W takim razie co z instalacja(...)
»

Ewidencja odpadów w ich z(...)

Szczególnym obowiązkiem posiadaczy odpadów, przewidywanym przepisami art.36 i nast. ustawy o odpadach (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach – Dz.U.2007.39.251 z późn.zm.), jest obowiązek prowadzenia odpowiedniej ewidencji odpadów. Obowiązek obciąża posiadaczy odpadów, czyli w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 13 ustawy każdy, kto faktycznie włada odpadami (wytwórca odpadów, inna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organiza(...)
»