Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Wodna racja stanu(...)

Pod takim hasłem odbył się VI Kongres Wodociągowców Polskich, na który Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” zaprosiła do warszawskiego hotelu Radisson Blu 28 października 2014 r. Na Kongres, organizowany przez IGWP w cyklu trzyletnim, zjechała rekordowa liczba (bo ponad 200) przedstawicieli zakładów gospodarki wodno-ściekowej. Nie zabrakło reprezentantów rządu, samorządów, członków EURAU i ludzi nauki. Patronatem honorowym objął to wydarzen(...)
»

Proces eutrofizacji wód p(...)

Wody powierzchniowe są zanieczyszczane przez substancje, które w nich nie występują w ogóle, bądź też występują w stężeniach znacznie mniejszych. Wyróżnia się: zanieczyszczenia nietoksyczne, do których należą głównie substancje zwiększające trofię wód i substancje organiczne oraz zanieczyszczenia toksyczne zawierające substancje antropogeniczne (pestycydy, detergenty, syntetyczne związki organiczne, ścieki przemysłowe). Eutrofizacja wód powierzchniowych polega na wzroście ich żyzności (tro(...)
»