Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Las a metropolie(...)

Rekreacyjna funkcja lasów miejskich oraz ustawodawstwo ich dotyczące to dwie najważniejsze kwestie poruszone na konferencji pt. „Las a Metropolie”, która odbyła się 19 listopada ub.r. na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jej organizatorzy to Katedra Architektury Krajobrazu, Unia Metropolii Polskich oraz Biuro Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Obok dbałości o czystość, (...)
»

Racjonalność w planowaniu(...)

Od redaktora Racjonalna gospodarka odpadami powinna być zadaniem ponadgminnym, które musi być konsekwentnie realizowane przez całe społeczeństwo. Aktualne przepisy prawa polskiego, w znacznej mierze dostosowane już do przepisów unijnych, narzucają konieczność uporządkowania kompleksowej gospodarki odpadami i prowadzenia jej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Każde nowe przedsięwzięcie, oprócz uwzględnienia prawa, musi być wpisane w naturalne warunki przyrodnicze, warunk(...)
»