Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Skok na kasę recyklera(...)

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu już od prawie dziesięciu lat bierze udział w pracach legislacyjnych polskiego rządu i parlamentu, związanych z gospodarką odpadami. Opiniuje i/lub zgłasza poprawki do tworzonych aktów prawnych w duchu zrównoważonego rozwoju i zasady „zanieczyszczający płaci”, a są to podstawowe instrumenty rozwojowe i ekonomiczne w dobie wolnego rynku. Wiele aktów(...)
»

Od redakcji(...)

  Jaki czynnik chłodniczy masz w samochodzie stary R12 czy R134a, a może R744? Trudno w takich warunkach – patrząc na mroźną lutową aurę za oknem – myśleć o klimatyzacji w samochodzie, ale jej powszechne już zastosowanie wzbudza naturalnie pytania. Jaki ma ona wpływ na środowisko, a także jak bezpiecznie ją usunąć z pojazdu wycofanego z eksploatacji? By odnieść się do pierwszego z pytań, należy przyjrzeć używanym w klimatyzacji czynnikom chłodzący takim jak całe szc(...)
»