Wokół przetargów

wydany w Recykling – 2011-7
  DRUKUJ

 

Punkt przeładunkowy odpadów
W Zakopanem (woj. małopolskie) powstanie punkt przeładunkowy odpadów. Obiekt będzie zlokalizowany w pobliżu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Zoniówka. Zadanie obejmuje m.in. wycięcie drzew i krzewów, budowę muru rampowego, murów oporowych i ogrodzenia oraz placów utwardzonych o nawierzchni betonowej. Ponadto zostaną wykonane drenaż opaskowy odwadniający, odwodnienie liniowe, kanalizacja deszczowa odprowadzająca wody deszczowe i roztopowe do separatora, przyłącza wodociągowe i elektryczne oraz odprowadzenie wód deszczowych. Inwestycję zrealizuje do połowy września br. Przedsiębiorstwo ASTEX z Zaskala. Koszt przedsięwzięcia to ponad 1,4 mln zł (brutto).
 
Nowa kwatera
Budowa kwatery nr II składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lubinie (woj. dolnośląskie) potrwa do końca września br. W ramach inwestycji zostaną wykonane droga dojazdowa, sieć wodociągowa oraz sieć odprowadzająca odcieki ze składowiska. Zamówienie obejmuje również uzyskanie w imieniu zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu. Przedsięwzięcie o wartości ponad 6,7 mln zł (brutto) zrealizuje Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO ze Świdnicy.
 
Rekultywacja przyrodnicza
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kępa (woj. opolskie) będzie rekultywowane. Zadanie obejmuje ukształtowanie nawiezionej warstwy gruntu przykrywającego, wykonanie okrywy rekultywacyjnej z gruntów słabo przepuszczalnych, a następnie warstwy z gruntów organicznych. W ramach rekultywacji biologicznej zostaną przeprowadzone prace agrotechniczne, zasadzone drzewa i krzewy oraz wysiane rośliny motylkowe. Przetarg na wykonanie prac wygrała firma Usługi Budowlano-Ziemne Melioracyjne i Transportowe Woziński, Szeląg z Naratowa. Koszt inwestycji to blisko 295 tys. zł (brutto). Realizacja zadania potrwa do 13 stycznia 2012 r. Projekt pn. „Rekultywacja przyrodnicza składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Kępa gm. Łubniany” jest współfinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
 
Rozbudowa składowiska
Kwaterę 1B składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Długoszyn (woj. lubuskie) wybuduje firma Poszukiwania Naftowe Diament z Zielonej Góry. W ramach zadania będą przeprowadzone prace pomiarowe, przygotowawcze i ziemne. Ponadto zostanie wykonane uszczelnienie geomembraną PEHD i zamontowane drenaże odcieków oraz wód gruntowych wraz ze studniami. Wartość inwestycji to ponad 2,2 mln zł (brutto). Termin realizacji przedsięwzięcia wyznaczono na koniec sierpnia br.
 
Zadanie ze środków UE
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kraczynki (woj. łódzkie) zostanie zrekultywowane do końca listopada 2012 r. Wykonawcą zadania jest Hydrogeotechnika z Kielc. Zamówienie obejmuje m.in. ułożenie warstwy wyrównującej, przygotowanie systemu odgazowania oraz uszczelnienie czaszy obiektu. Ponadto zostanie wykonany system odwodnienia powierzchniowego i liniowego. W ramach rekultywacji biologicznej będzie ułożona warstwa rekultywacyjna, przeprowadzone prace agrotechniczne oraz posadzone odpowiednie gatunki roślin. Koszt inwestycji to blisko 1,2 mln zł (brutto). Projekt jest współfinansowany ze środków UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
 
Inwestycja w Grodzeniu
Przetarg na przeprowadzenie rekultywacji Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Grodzeniu (woj. kujawsko-pomorskie) wygrało Przedsiębiorstwo Ekologia 2 z Włocławka. Zakres zamówienia obejmuje prace rozbiórkowe, geodezyjne i przygotowawcze na terenie obiektu, połączenie istniejącej studni na odcieki ze studnią kontrolną, a także wykonanie studni odgazowujących oraz obwałowania składowiska. Ponadto zostaną ułożone warstwy wyrównawcza, odgazowująca, odwadniająca i rekultywacyjna, a czasza obiektu będzie uszczelniona bentomatą. Wykonawca posadzi również drzewa i krzewy oraz wysieje trawy. Realizacja inwestycji o wartości blisko 199 tys. zł (brutto) potrwa do końca października br.
 
Na podstawie informacji Biuletynu Zamówień Publicznej oraz strony internetowej www.przetargi.egospodarka.pl opracowała Katarzyna Gorwa
Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus