O opakowaniach zwrotnych

wydany w Recykling – 2011-7
  DRUKUJ

 

Kolejna edycja konferencji „Zarządzanie gospodarką opakowań zwrotnych” odbyła się w dniach 14-15 czerwca 2011 r. w Warszawie. Zorganizowana została przez firmę MOVIDA Conferences.
Podczas spotkania poruszono szerokie spektrum problemów, np. zmiany w przepisach regulujących obrót paletowy czy kwestie związane z zachowaniem standardów i kolorystyką palet. W każdej z prelekcji podkreślano konieczność uczciwej wymiany palet i prawidłowego zarządzania gospodarką paletową. Wskazano rozwiązania funkcjonujące w przedsiębiorstwach o różnej specyfice i wielkości. W programie spotkania nie pominięto tak istotnych kwestii jak zapewnienie bezpieczeństwa składowania palet i odpowiednie przygotowanie do kontroli organów państwowych właściwych w tym zakresie. Uczestnicy mogli również wysłuchać ciekawych prelekcji dotyczących palet SRP i alternatywnych nośników dla palet drewnianych. Wśród wystąpień uwzględniono głos zarówno dużych, jak i mniejszych przedsiębiorstw, co zapewniło każdemu z uczestników spotkania możliwość uzyskania wskazówek adekwatnych do własnych potrzeb. Konferencja była okazją do spotkań i dyskusji z cenionymi, wybitnymi ekspertami, posiadającymi ogromną wiedzę i doświadczenie w zakresie obrotu paletami i innymi opakowaniami zwrotnymi.
Atutem podkreślanym przez uczestników i prelegentów był fakt zgromadzenia w jednym miejscu przedstawicieli wszystkich podmiotów łańcucha dostaw, co pozwoliło spojrzeć na problem obrotu paletami z perspektywy producentów, dostawców i operatorów logistycznych. Uczestnicy spotkania bardzo wysoko ocenili panel dyskusyjny, w trakcie którego wspólnie analizowano rozwiązania, pozwalające wyplenić z rynku palet niewłaściwe praktyki.
(aj)
Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus