Wszystkie artykuły w kategorii: "Wokół odpadów"

Polecane artykuły:

O wodzie – sztuka w trzec(...)

W Dyrektywie Rady 98/83/WE z 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – DWD, czytamy: Wspólnotowe normy dotyczące podstawowych, zapobiegawczych parametrów, związanych ze zdrowiem i dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi są niezbędne, jeśli mają być zdefiniowane minimalne cele jakościowo-środowiskowe, które mają być osiągnięte w związku z innymi środkami wspólnotowymi, tak, aby stałe używanie(...)
»

Choroba szalonych krów(...)

- początek rewolucji w rolnictwie? Cz. I Ekolodzy i przyrodnicy od dawna krytykowali model przemysłowego rolnictwa, który, w pogoni za ilością żywności i obniżaniem jej cen, przyjęła nasza cywilizacja. To oni wciąż starali się przypominać o jakości żywności. Karykaturalne rozmiary przybrało dotowanie zachodniego rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej (WPR). Blisko połowa potężnego budżetu UE przeznaczana jest na subwencjonowanie rolników i przemysłu związ(...)
»