Wszystkie artykuły w kategorii: "Wokół odpadów"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Atomowa energia! To miał być – i będzie – wstępniak o energii atomowej. Zaplanowałam go na początku kwietnia, bo już wtedy zaczynamy prace nad kolejnym wydaniem. A po paru dniach zdarzyło się to, czego konsekwencje – mierzone nasileniem społecznych emocji, rozmaitymi spekulacjami i politycznymi perturbacjami – można porównać do wybuchu bomby atomowej. O tym wszystkim dzienniki i tygodniki napisały już tyle, że nie musimy niczego dodawać. Ale chc(...)
»

Ochrona przed zanieczyszc(...)

Marek Górski Problematyka ochrony przed zanieczyszczeniem jest regulowana przede wszystkim przepisami tytułu III ustawy - P.o.ś. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom dotyczy wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, wytwarzania odpadów, powodowania hałasu, wytwarzania pól elektromagnetycznych, ale traktowanych jako "kwalifikowane" emisje do środowiska. Zgodnie z definicjami zawartymi w słowniczku ustawy pod pojęciem zanieczysz(...)
»