Wszystkie artykuły w kategorii: "Recykling odpadów"

Polecane artykuły:

Californication(...)

Czasy konwencjonalnego biodiesla powoli dobiega końca. Tak przynajmniej uważa Komisja Europejska, bo trudno inaczej wytłumaczyć, w szczególności z perspektywy rolnika dostarczającego surowce do jego produkcji, sztuczkę związaną z doliczaniem emisji wynikających ze zjawiska pośredniej zmiany użytkowania gruntów (ILUC), czyli czegoś, czego de facto policzyć się nie da. A jednak. Kochamy wzorce i standardy pochodzące od „bardziej ucywilizowanych” kultur czy gospodarek, dlatego w tym kon(...)
»

Wykorzystanie energii zas(...)

Dyrektywa 2009/28/KE z 23 kwietnia 2009 roku w sprawie promocji wykorzystania energii z zasobów odnawialnych jest jednym z najważniejszych narzędzi, które mają przyczynić się do realizacji Pakietu 3 x 20. Dyrektywa określa procentowe udziały energii z OZE, jakie poszczególne kraje członkowskie powinny osiągnąć, tak aby Unia jako całość osiągnęła 20% udział OZE w całkowitym zużyciu energii końcowej, w roku 2020. Dla sektora transportu wyznaczono jednakowy (...)
»