Wszystkie artykuły w kategorii: "Recykling odpadów"

Polecane artykuły:

Nowe wyzwania Łodzi na mi(...)

Tak jak w latach 20. ubiegłego wieku, kiedy to w Łodzi dokonano ogromnego skoku cywilizacyjnego, związanego z rozpoczęciem budowy wodociągów i kanalizacji pod kierunkiem inż. Stefana Skrzywana, tak obecnie Miasto Łódź stoi przed szansą równie wielkiego rozwoju. A to za sprawą projektu „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II”. (...)
»

Analiza kosztów i opłacal(...)

Austriacki System Porównawczy, stworzony w latach 1999-20041, obejmuje m.in. usługi kanalizacyjne i oczyszczanie ścieków. Głównym jego celem jest zidentyfikowanie potencjału redukcji kosztów poprzez porównanie kosztów konkretnych, dobrze opisanych procesów. Dzięki temu zarządcy i menedżerowie zakładów oczyszczania ścieków mogą uczyć się od „najlepszych”. Aby umożliwić osiągnięcie tego celu, należy dysponować wiarygodnymi bazami danych oraz zaoferować możliw(...)
»