Wszystkie artykuły w kategorii: "Recykling odpadów"

Polecane artykuły:

Biopreparaty w biologiczn(...)

Biopreparaty to preparaty, których głównym składnikiem są mikroorganizmy lub enzymy, mające wpływ na przyspieszanie lub wspomaganie procesów rozkładu związków organicznych zawartych w ściekach, upłynnianie odpadów stałych, zapobieganie tworzeniu się osadów, złogów, powstawaniu tzw. kożucha na powierzchni ścieków.   Preparaty te przyczyniają się także do redukowania uciążliwych odorów gnil(...)
»

Kiedy wojewoda, a kiedy s(...)

Stopień skomplikowania przepisów w zakresie ochrony środowiska jest czasem tak znaczny, że nie sposób uniknąć błędów lub wieloznacznych interpretacji. Jednym z typowych przykładów jest zagadnienie podziału kompetencji pomiędzy wojewodą a starostą. Reguły te – mimo że kilkakrotnie poprawiane – nadal nie grzeszą przejrzystością. Dodatkową trudność sprawia konieczność ich zastosowania w przypadku dość różnych decyzji administracyjnych – gdyż trzeba uwzględniać również postanowi(...)
»