Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Dobra zmiana? Dobre żarty(...)

Minął ponad rok, od mojej ostatniej wypowiedzi. Dziś, po ponad kilkunastu miesiącach jestem poirytowany. Nowa rządząca ekipa nadal nie wprowadziła pilnych, zapowiadanych zmian. Mija już ponad rok od objęcia rządów przez PiS, który ma pełnię władzy ustawodawczej i wykonawczej. Od lat zapowiadał stworzenie Agencji Ochrony Środowiska. Ba, przygotował nawet w 2007 r. rządowy projekt ustawy, który zdążył skonsultować i przesłać do sejmu. Minął rok, projektu nie ma i nic(...)
»

Zarządzanie rynkiem odpad(...)

Rynek odpadów komunalnych w gminie tworzą przedmiot, czyli odpady komunalne, oraz podmioty działające na rynku i kształtujące ten rynek wytwórcy odpadów zobowiązani do ich zbierania, przedsiębiorcy świadczący usługi związane z odbieraniem, transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów oraz gmina zarządzająca tymi działaniami i miejscami odzysku lub unieszkodliwiania. Modele zarządzania systemem gospodarki odpadami Analiza przepisów prawnych wskazuje na dwa mo(...)
»