Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kogeneracja - technologia(...)

Józef Pupka Zmiany jakie obserwuje się w ostatnich kilkunastu latach w energetyce światowej, wyraźnie odzwierciedlają dążenie rządów i społeczeństw do bardziej racjonalnego i zrównoważonego rozwoju tego sektora gospodarki. Na pierwszy plan w tych dążeniach wysuwają się aspekty ekonomiczne, ekologia, bezpieczeństwo energetyczne oraz klient. Za tym idą działania wspierające rozwój nowoczesnych technologii wytwarzania energii, wykorzystania nowych źródeł energii pierwotnej, doskonalen(...)
»

Zakład z widokiem na Śnie(...)

„Mówiły jaskółki, że niedobre są spółki”. Jednak w przypadku gmin stowarzyszonych w Związku Gmin Karkonoskich (ZGK) to stare porzekadło się nie sprawdziło. Dzięki wspólnej inicjatywie niebezpieczna hałda śmieci w Ścięgnach-Kostrzycy została zrekultywowana, a eksploatowane obok nowe składowisko jest chyba najpiękniej położonym tego typu obiektem w Polsce. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie gmin związkowyc(...)
»