Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Różnicowanie cen w taryfa(...)

Zgodnie z zasadami stanowienia taryf przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może różnicować taryfowe ceny za wodę i ścieki, jeżeli potrafi wyodrębnić taryfowe grupy odbiorców usług, jeżeli potrafi je zidentyfikować i przypisać im, zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściwe tylko dla nich koszty. Różnicowaniem taryfowych cen są zainteresowani ci odbiorcy usług, którzy mogą się spodziewać obniżenia cen. Z jakich (...)
»

Jak łatwo i tanio ocalić (...)

Drzewa przydrożne – zarówno te w otwartym krajobrazie, jak i w miastach – mają w naszym kraju życie niełatwe i często krótkie. Zbyt lekko podejmuje się decyzje o ich wycinaniu, nie rozważając prostych dla wyrębu alternatyw, które pozwoliłyby osiągnąć założone cele, pozostawiając drzewa przy życiu. W wielu przypadkach wycince można bowiem bez trudu zapobiec. W ramach prowadzonego przez wrocławską Fundację EkoRozwoju (FER) programu ochrony alej „Drogi dla Natury” zebr(...)
»