Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Korzyści z planu efektywn(...)

Do efektywnego zarządzania każdym ograniczonym zasobem niezbędne jest zbadanie stanu bieżącego oraz przyszłych potrzeb. Bez wnikliwej analizy przypadku nie można odpowiedzieć na pytania o to, jak udoskonalić istniejący system, gdzie popełniane są podstawowe błędy i jakie można sformułować rekomendacje na przyszłość. Powiat gorlicki zyska dzięki udziałowi w projekcie VIS NOVA niezbędne informacje na ten temat. Analiza potencjału odnawialnych źródeł i oszczędności energii dla powiatu gor(...)
»

Ubezpieczenie szkód w śro(...)

Klauzule środowiskowe w standardowych ubezpieczeniach mienia i odpowiedzialności cywilnej, oferowanych przez ubezpieczycieli, nie do końca spełniają oczekiwania przedsiębiorców. Odpowiedzią na niedostatki standardowej oferty ubezpieczeniowej mogą być specjalistyczne ubezpieczenia szkód środowiskowych.   Polskie regulacje w zakresie odpowiedzialności za szkody w środowisku nie są przejrzyste. Najlepszym przykładem jest Ustawa z 13 kwietnia 2(...)
»