Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dyrektor Roku 2013(...)

Już po raz czternasty Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast i redakcja „Przeglądu Komunalnego” wybrały pięciu nominowanych do prestiżowego tytułu Dyrektora Roku. Kapituła konkursu właśnie wytypowała najprężniej działających dyrektorów zakładów oczyszczania miast. Kryterium wyboru zwycięzcy stanowią inwestycje prowadzone przez zarządzaną przez niego spółkę, a także zastosowane w niej rozwiązania organizacyjne i techniczne oraz działania w zakresie eduk(...)
»

Instalacje solarne w budy(...)

Systemy wykorzystujące energię słońca mogą być stosowane m.in. w obiektach hotelowych, basenowych, szpitalnych oraz w budownictwie jedno i wielorodzinnym. W ostatnich latach obserwujemy jednak znaczny wzrost liczby tego typu inwestycji również w budynkach oświatowych. Ze względu na charakter eksploatacji tego typu obiektów temat wymaga jednak dłuższej analizy i doboru bardziej przemyślanego rozwiązania. Należy pamiętać, iż koncepcja zastoso(...)
»