Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Konińskie doświadczenia(...)

Zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych Nałożony na gminy w art. 16a pkt 4 ustawy o odpadach obowiązek mówiący o osiągnięciu do 2020 r. określonych poziomów w składowaniu odpadów ulegających biodegradacji wielu gminom może przysporzyć sporo trudności, zważywszy na aktualny stan działań i osiągane wyniki w tym zakresie. Wiadomo, że nieosiągnięcie wytyczonych wskaźników będzie skutkowało określonymi sankcjami. Niefrasobliwe podejście wielu gmin do tematu powinno budzić (...)
»

Na karuzeli z Prawem wodn(...)

Pewnie w jakimś sensie wszyscy odetchnęliśmy, że 1 stycznia przyszłego roku nie wchodzą w życie nowe, podwyższone stawki za pobór wody. I właściwie można by tym stwierdzeniem zakończyć, dodając tylko, że Częstochowa została obroniona (pisząc Częstochowa, mam na myśli naszą branżę). Ale czy właśnie tak powinniśmy zrobić? Może jednak warto podsumować to, co się wydarzyło, i to, co nie nastąpiło? Czegoś zabrakło… Nie przytoczę tutaj w ramach kalendarium wydar(...)
»